Sverige
Språk

Språk

Dags att se över löneuttag för 2020

rsm-webb-rsmakademien-20191209.jpg

Nu är det dags för dig som aktieägare i fåmansföretag att se över ditt löneuttag för 2020. Observera att permitteringsstöd som betalats ut under året påverkar det lönebaserade utrymmet.

Många företag har under året fått ta del av coronarelaterade stöd, bland annat i form av permitteringsstöd från Tillväxtverket. Nu när årsskiftet närmar sig är det dags att fundera på hur permitteringsstödet påverkar nästa års utdelningsutrymme i fåmansföretag.
 
För att du som delägare ska få utnyttja det lönebaserade utrymmet för 2020 ska lön på minst 400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr (9,6 IBB) tas ut. Detta löneuttagskrav påverkas inte av eventuellt permitteringsstöd.
 
Däremot påverkar permitteringsstödet det lönebaserade utrymmet dvs. hur stor andel av utbetalade löner som ligger till grund för gränsbeloppet. Detta innebär att de totala kontanta ersättningarna ska reduceras med permitteringsstöd som bolaget mottagit under 2020 (dividerat med 1,3142, då stödet täcker både lön och sociala avgifter).  
 
Det är viktigt att komma ihåg att utdelningar kan göra att företaget riskerar att bli återbetalningsskyldigt för utbetalt stöd. Hur utdelning under 2021 påverkar erhållet stöd är oklart i dagsläget,
 
Vi på RSM bistår gärna om du har några frågor eller funderingar. Välkommen att kontakta din lokala RSM-konsult.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››