RSM Sverige
Språk

Språk

"Det är tryggt att veta vad som är på gång"

rsm-webb-sarasiverbo-20181015.jpg

Serie: Resan mot Sveriges bästa arbetsplats

En platt organisation där allas åsikter får komma till tals. Så beskriver redovisningskonsulten Sara Siverbo sin arbetsplats RSM.

När Sara Siverbo började på RSM i Stockholm för över tre år sedan, var de ungefär 15 anställda på Stockholmskontoret. I dag har siffran ökat till 39 och trenden fortsätter. Trots en pågående expansion och ökade krav på att hitta kommunikativa lösningar, präglas RSM av det mindre företagets alla fördelar. Alla medarbetare syns i korridorerna lite då och då, berättar Sara, och det är lätt att haffa vem som helst och fråga om vad som helst.
– Det finns mycket kunskap och många vill hjälpa till. Vi har också kontakt med kontoren i Göteborg och Jönköping. Vi pratar om hur vi kan lära av varandra, säger hon och nämner plattformen ”Teams”, som Göteborgskontoret nyligen börjat med.

Transparens föder trygghet
”Teams” är en slags paraplyfunktion, en samlad kommunikationskanal, som kollegorna har tillgång till. Där publiceras information som är av intresse för RSM-medarbetarna, vare sig det handlar om paket som behöver hämtas i receptionen eller senaste nytt från ledningsgruppen. Systematisk kommunikation är avgörande för att känna sig trygg i arbetet, menar Sara.
– Det finns en trygghet i att veta vad som är på gång. Utan det skapas en oro. Genom de månadsvisa mejlen som ledningen skickar ut så vet vi precis hur planerna går, säger Sara. 

Nyfikenhet hos ledningen
Arbetsplatsen har alltid präglats av en nyfikenhet, där ledarna är måna om att ta reda på vad medarbetarna tycker, säger hon. Förslag och idéer på vad som kan göras bättre tas tacksamt emot. Transparensen hoppas Sara ska finnas kvar när RSM växer och blir fler. 
– Företagskulturen har påbörjats så bra. Nu har vi ju gått med i Great Place to Work som hjälper oss. Där pratar vi om vart vi vill komma och hur vi ska bevara kulturen. Den vill vi väldigt gärna ha kvar, säger Sara.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››