Du har väl inte missat de nya reglerna gällande lönekartläggning?

rsm-lonekartl-hemsida.jpg

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare göra en årlig lönekartläggning. De nya reglerna började gälla den 1 januari 2017.

Är du arbetsgivare med minst 10 anställda ska du även dokumentera lönekartläggningen samt planerade åtgärder. För arbetsgivare som har minst 25 anställda ska det finnas en årlig dokumentation över hela det arbete och de åtgärder som planeras kring likabehandling och lönekartläggning.

I en lönekartläggning ska arbetsgivaren kartlägga och jämföra löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Syftet är att upptäcka, åtgärda samt förebygga löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument.

Har du frågor angående lönekartläggningen?

Om du har några funderingar eller behöver hjälp angående kartläggningen, vänligen kontakta Martin Gustafsson, lön- och personalekonom, [email protected], 031 719 17 16.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››