RSM Sverige
Språk

Språk

Företagsägda bilar kontrolleras extra av Skatteverket

rsm-webb-rsmakademien-20191209.jpg

Oredovisade förmåner är en av de vanligaste orsakerna till att företag får höjd skatt. I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner extra noga.

Varje år väljer Skatteverket ut några områden som myndigheten granskar extra noga i sina insatser mot fel, fusk och brottslighet. I år handlar det om svartstädning, id-fusk och oredovisade förmåner. Städ- och transportbranschen hamnar i fokus i insatserna mot svartarbete och andra brott i arbetslivet. Framför allt kontrolleras städning av stora företagslokaler och offentliga miljöer särskilt, likaså transportbranschen då det enligt Skatteverket förekommer svartarbete, illegal arbetskraft, osanna fakturor och falska löneuppgifter i dessa branscher.

– Skatteverkets insatser mot fel, fusk och brottslighet riktas mot företeelser som har en negativ påverkan på samhället. Vi bidrar med våra kontroller, både enskilt utifrån vårt uppdrag och i samverkan med andra myndigheter, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket.

Bland små och medelstora företag är privata kostnader och oredovisade förmåner vanliga orsaker till att företag får höjd skatt. Skatteverket beräknar att skattefelet uppgår till ungefär åtta miljarder kronor om året och menar att fyra av tio företag gör fel på dessa områden. I år kontrolleras företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden.

Inom området internationell beskattning kommer Skatteverket att kontrollera flera företeelser, bland annat skenutvandring och innehav av kapitalförsäkringar. I dagsläget har ett hundratal granskningar inletts.

Genom flera verktyg som gör det möjligt att kartlägga och utreda misstänkta transaktioner ökas även arbetet mot penningtvätt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››