Sverige
Språk

Språk

Förtydligande från Tillväxtverket om utdelningar

rsm-webb-rsmakademien-20191209.jpg

Den 18 maj 2020 kom Tillväxtverket med ett förtydligande om värdeöverföringar vid korttidsarbete.

Utdelningar, koncernbidrag eller andra värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 ska inte föranleda att en mottagare av stöd för korttidsarbete inte uppfyller kraven för rätt till stöd. När det gäller värdeöverföringar framåt kommer Tillväxtverket beakta stödmottagarens hela räkenskapsår och alltså inte enbart stödperioden. Vidare behandlas alla bolag lika oavsett storlek.

Företag som ansöker om stöd för korttidsarbete intygar i sin ansökan att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin, och det är denna försäkran som ligger till grund för ett preliminärt godkännande. Tillväxtverket förtydligar nu att bolag som beslutar om utdelningar eller andra utbetalningar som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, inte kan anses ha sådana ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd.

Koncernbidrag ska enligt Tillväxtverket bedömas på samma sätt som utdelning i detta sammanhang och bedömningen ska ske för varje enskild arbetsgivare. Även bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms alltså var för sig.

Avseende perioden som beaktas så kommer de värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte föranleda att en stödmottagare inte uppfyller kraven för rätt till stöd. När det gäller hur långt fram i tiden som beaktas så informerar Tillväxtverket att man utöver stödperioden kommer att beakta hela stödmottagarens räkenskapsår. Här kommer en presumtion föreligga att om en värdeöverföring sker under stödperioden eller i nära samband med denna så föreligger inte sådana ekonomiska svårigheter för att stödåtgärden är berättigad. Det blir då upp till bolaget att visa att förutsättningar för stöd föreligger.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››