RSM Sverige
Språk

Språk

Great Place to Work i coronatider

alt-2-rsm-webb-danielomaria-20200417.jpg

SERIE: RESAN MOT SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS

Under fyra års tid har RSM arbetat med Great Place to Work och målet att bli Sveriges Bästa Arbetsplats. Vilken inverkan har denna långvariga satsning på vår organisation nu i coronatider? Gör det någon skillnad att man är ett Great Place to Work även när det blåser motvind i samhället?

Det är en märklig tid. Hela världen hukar under coronavirusets härjningar. Stora delar av den svenska arbetskraften jobbar hemma. Alla kämpar för att hålla hjulen i rullning och – inte minst – att hålla humöret och framtidstron uppe. 

När många sektorer i näringslivet dragit ned på tempot eller kanske till och med avstannat helt, ser det annorlunda ut i revisionsbranschen. 

Vi träffar två av cheferna på RSM:s Göteborgskontor, Daniel och Maria, för att titta på ett ämne vi ofta berört, nämligen Great Place to Work. Men den här gången blir perspektivet ett annat. Vilken nytta har RSM av allt arbete med Great Place to Work nu när krisen slagit till och förändrat allt?

Högre tempo än vanligt
På kontoret i Göteborg är det glest mellan medarbetarna. Men det brukar faktiskt vara så under högsäsongen, när många konsulter arbetar ute hos kund. Men den här våren arbetar i stället konsulterna i många fall i sina hem. Ändå är tempot högt på RSM just nu. Till och med högre än vanligt.

– Coronakrisen påverkar ju våra kunder. Frågorna är många och landar ofta i vårt knä. Hur hanterar man stödpaketen? Vilka skattelättnader kan man få? Hur upprättar man en likviditetsbudget? Det är ju naturligt att man vänder sig till sin revisor, löne-, redovisnings- eller skattekonsult med sina ekonomiska frågor, så just nu vi arbetar verkligen för fullt för att hinna med, säger Daniel Kero Ljungberg, som är VD i Göteborg.

– Det som verkligen slår mig i det här läget är hur alla våra medarbetare, trots situationen i samhället, ändå är så positiva och kan känna arbetsglädje. 

Alla tar ansvar och anpassar sig
Ungefär två tredjedelar av personalstyrkan i Göteborg arbetar hemma. RSM har levererat skärmar och datorpaket med tillhörande installation hem till de som önskar. Man kan lugnt säga att IT-avdelningen har haft en del att göra de senaste veckorna. 

– Det är fantastiskt hur alla tar sitt ansvar och hur alla anpassar sig, säger Maria Olofsson, som är personalansvarig i Göteborg.

Daniel berättar om hur medarbetare som är helt symtomfria ändå har möjligheten – och viljan – att komma in på kontoret om de är friska och vill träffa kollegorna.

– Flera av våra medarbetare arbetar inte hemma hela tiden, även om vi alla tar smittorisken på mycket stort allvar. En del kommer in någon dag emellanåt för att arbeta på kontoret eller kanske hämta hem arbetsmaterial. Man tycker ju om sina arbetskamrater och man tycker om gemenskapen som finns här. Dessutom underlättar det att bara kunna slänga iväg en snabb fråga till kollegan intill. Det finns många fördelar med att sitta på samma plats som sina kollegor. Samtidigt är vi mycket noga med distansieringen. Vi har till exempel tagit bort vissa stolar och på så sätt sett till att det blir naturligt att hålla distansen mellan varandra. Vi har även en annan frukostrutin här på kontoret. All mat är färdigförpackad och vi har ingen buffé där köer vanligtvis bildas. Handsprit står givetvis överallt. 

Nyttan av Great Place to Work i coronatider
Under fyra års tid har RSM arbetat mot målet att bli Sveriges bästa arbetsplats, en utmärkelse som man kan nå genom Great Place to Work. Nyligen fick vi den fjärde certifieringen i rad och diplomet sitter vackert bakom glas och ram. 

Siffrorna i mätningen talar sitt tydliga språk. RSM ligger skyhögt över det svenska normalföretaget och en bra bit över branschens eget genomsnitt och det är bara en liten bit kvar innan man når sitt mål: att kunna kalla sig Sveriges Bästa Arbetsplats. 
 
Men nu då, när det är kris? Har man då någon nytta av att arbeta med Great Place to Work? Eller är sånt bara till för att ge företag en snygg finish när det är godtider? 

– Jag tror att det arbete vi gjort med Great Place to Work under årens lopp har lagt grunden för hur vi upplever tillvaron nu, mitt under coronakrisen. Medarbetarnas lojalitet, det stora engagemanget, glädjen, stoltheten, det ömsesidiga förtroendet – allt detta har byggts upp under lång tid just genom att vi har varit villiga att låta medarbetarna påverka våra beslut, säger Maria. 

– Att medarbetarna också märker att de synpunkter man lämnar in får genomslag, spelar nog stor roll, fyller Daniel i. 

– Det är ju tack vare medarbetarna vi har lyft oss hela tiden. Det är de som har talat om för oss ”ja, men det här och det här behöver ni skruva på”. Så har vi gjort, i den mån förslagen är i linje med våra mål, och då har vi sett att det verkligen får effekt. 

– Och det som är så fantastiskt är ju att man aldrig kan bli färdig med utvecklingen av arbetsplatsen. Jag hoppas verkligen att det ska fortsätta komma in synpunkter under alla år framöver, säger Daniel. 

Enklare när rutiner är dokumenterade
– En stor fördel med Great Place to Work-projektet är att vi har fått verktyg för att skapa och dokumentera våra rutiner. Det arbetet är till stor nytta nu i coronatider. Säg till exempel att någon är tvungen att vara borta från jobbet en period. Då vet den person som ska gå in och ersätta vad som ska göras eller vem man ska vända sig till. Man kan direkt ta reda på vad vi har för försäkringar och så vidare. Själva dokumentationen är verkligen en del av resan mot att bli Sveriges Bästa Arbetsplats och är ett arbete som märks. Arbetet med Great Place to Work har faktiskt även gjort det möjligt att sätta själva företagskulturen på pränt, berättar Maria.

– En annan fördel är att vårt arbete med vår kultur – där medarbetarna fått påverka och förändra – har gjort oss väldigt vana vid anpassning och förändring. Ett sådant mindset är en stor fördel nu, när situationens allvar kräver snabb, nästan daglig anpassning. Då är vi öppna inför och vana vid att anpassa oss efter situationen. Just anpassning och förändring är i hög grad det vi ägnat oss åt under de senaste åren.

Vad tar RSM med sig till framtiden?
Låt oss släppa Great Place to Work för den här gången och istället blicka framåt. Vad tar RSM med sig in i framtiden från den här perioden? Finns det något man har lärt sig och kan dra nytta av?

– Spontant tänker jag på mer digitala möten, säger Maria och Daniel fyller på:

– Absolut, och att när man väl träffas fysiskt så gör man det av rätt anledning, att man sparar de fysiska mötena till rätt tillfällen. 

– En annan sak är att fortsätta med dokumentationen. För nu dyker det, i ännu högre grad än tidigare, förstås upp situationer som vi inte har tänkt på och som måste läggas till. 

– Det man inser i en sån här tid är att vi alla ingår i en kedja av människor som är beroende av varandra, kunder, personal, leverantörer, säger Maria. 

– Man lär sig värdera saker på ett lite annat sätt. Nu har vi förstås ställt in alla de där ”roliga” aktiviteterna som vi hade planerat och sett fram emot, som till exempel deltagandet i Göteborgsvarvet och andra kul events. Men vi är liksom glada ändå. Glada för att ha hälsan i behåll. Glada för att ha ett jobb att gå till. Glad att få komma hit! Vi hoppas att det fortsätter så och så länge alla tar ansvar så är möjligheterna större.

– Det tar jag absolut med mig, det faktum att stämningen här har fortsatt att vara så god, att teamkänslan är så stark och att man vill få saker att funka, även i en besvärlig tid, avslutar Daniel.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››