Sverige
Språk

Språk

Hälsoundersökning kan vara befriad från skatt

rsmakademin-basmall-20190131.jpg

Skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar är borta. Men vissa hälsoundersökningar som arbetsgivaren betalar kan fortfarande vara befriade från skatt. Nu preciserar Skatteverket: Skattefriheten gäller riktade undersökningar för personer inom yrken med särskilda hälsorisker.

1 juli 2018 slopades skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar. Sedan dess förmånsbeskattas privat sjukvårdsförsäkring.

Men en del hälsoundersökningar som arbetsgivaren bekostar är fortfarande befriade från skatt. Kravet är att det gäller hälsoundersökningar som krävs för yrket. Hälsoundersökningar som utförs i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos de anställda är däremot en skattepliktig förmån.

I slutet av februari utvecklade Skatteverket i sin rättsliga vägledning vad som gäller. Befriade från skatt är ”riktade hälsoundersökningar som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda som arbetar inom yrken som innebär en hälsorisk. Det har ingen betydelse om hälsoundersökningen sker på arbetsgivarens eller den anställdes initiativ, eller om det avser enstaka medarbetare eller en grupp av anställda”.

Däremot är hälsoundersökningar som man gör utan att det finns någon misstanke om sjukdom en skattepliktig förmån. Det gäller hälsoundersökningar för att upptäcka eventuella sjukdomar och för att man ska kunna ge patienten råd om hälsa. Det är då fråga om hälsoundersökningar som inte är kopplade till personens arbete.

I ett förtydligande skriver Skatteverket att med hälsoundersökningar menas både hälsoundersökningar och hälsokontroller.

Försäljningen av privata sjukvårdsförsäkringar ökade under en rad år. Enligt branschorganisationen Svensk Försäkring hade omkring 643 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring när skattefriheten slopades vid halvårsskiftet 2018. Det innebar en ökning med 5,2 procent på ett år. Men hur utvecklingen har gått sedan dess vet man inte ännu på Svensk Försäkring. Tidigast andra veckan i april väntas ny statistik.

Skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar slopades trots hård kritik från flera håll. Men regeringens förslag vann i riksdagen. Så här sa finansminister Magdalena Andersson (S) i ett pressmeddelande:

”Den som vill betala för privat sjukvård eller teckna sjukvårdsförsäkring har all rätt att göra det, men en sån förmån ska inte skattebetalarna subventionera. Skatter ska gå till den hälso- och sjukvård som kommer alla till del.”

Svensk Försäkring har vid flera tillfällen framfört kritik mot det som organisationen ser som oklarheter i bestämmelserna kring beskattningen av sjukvårdsförsäkringar.

Läs mer: Skatteverkets vägledning Hälso- och sjukvård.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››