RSM Sverige
Språk

Språk

"Jag känner stort förtroende för RSM"

rsm-webb-veniversum-20180709-a.png

Oskar Säfström är ägare till AB Veniversum, ett mindre västsvenskt investment- och fastighetsbolag. 

Hur kan man bäst beskriva er verksamhet? 
– Vi äger och förvaltar fastigheter men är också med som kompetenspartner och finansiär vid projektutveckling. Vi är också en aktiv investerare i ett antal onoterade och noterade bolag, företrädesvis som minoritetsägare, med gemensam nämnare att intressebolagen drivs av superduktiga och dedikerade entreprenörer. Bolaget förvaltar för närvarande 13 fastigheter omfattande kontor, skola och bostäder. Under vintern har AB Veniversum byggt och sålt 48 lägenheter i Lindvallen, Sälen. Vi innehar fler än 250 byggrätter som skall utvecklas i takt med marknadens efterfrågan.

Vilka fördelar ser du i att arbeta med RSM?
– Min revisor är enastående och en viktig komponent till våra framsteg. Att ha ett gott och väl fungerande samarbete är avgörande för verksamheten. 

Hur är känslan i den dagliga kontakten med RSM?
– Jag känner stort förtroende för RSM, deras kunskapsnivå samt förmåga att vara pragmatisk och sätta sig in i mina specifika frågeställningar. Eftersom jag själv också verkar som rådgivare så har jag mestadels god inblick i de områden jag ställer frågor om. RSM har alltid återkopplat med snabba och relevanta svar som underbyggts av skarpa analyser.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››