RSM Sverige
Språk

Språk

Läs om vad en stor nordisk advokatbyrå tycker om oss

Advokatfirman Nordia

Magnus Wiktorson är advokat på advokatfirman Nordia, en affärsjuridisk byrå med cirka 100 medarbetare och kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Hur kan man bäst beskriva er verksamhet?

– Vi arbetar med affärsjuridik och tvistlösning och är en fullservicebyrå. Vi täcker in samtliga rättsområden som företag behöver hjälp med.

Vilka uppgifter anlitar ni RSM till i dagsläget?

– RSM är revisorer för vårt bolag i Göteborg och ger oss även rådgivning i redovisnings- och skattefrågor. RSM är också samarbetspartner för flera av våra advokater. Att ha en etablerad kontakt med en partner som är kunnig i ekonomifrågor är viktigt för oss.

Vilka fördelar ser du i att arbeta med RSM?

– Vi upplever att RSM arbetar mot samma typ av kunder som vi gör. Det tror jag är en framgångsfaktor, för då förstår man varandras verksamheter på ett bra sätt och det upplever jag som viktigt. Vi hjälper också en del av RSM:s kunder med våra tjänster och kan också hänvisa våra klienter till RSM med förtroende.

Hur är känslan i den dagliga kontakten med RSM?

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet, som har pågått ett antal år nu. Vi får alltid snabb återkoppling och RSM fångar upp våra frågor direkt. Vår revisor är kunnig och seriös i det han gör och mycket bra att ha att göra med – och det är ju det man vill ha av en revisor. Vi känner oss prioriterade hos RSM.

På vilket sätt är RSM ett stöd för er när det gäller att utveckla och se långsiktigt på verksamheten?

– Utan att ha så många pekpinnar så pekar vår revisor ändå på företeelser som kan göras bättre och effektivare på ekonomisidan eller inom våra interna processer. Han är naturligtvis ett stöd även när det gäller framtidsdiskussioner.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››