RSM Sverige
Språk

Språk

Läs om vad en VD på ett medelstort företag tycker om oss

Folie & Papper AB

Henrik Lindvall är VD på Folie & papper AB, en underleverantör till skylt- och displayindustrin som levererar allt inom sin nisch, från material till maskiner. Företaget omsätter 30 miljoner kronor och har nio anställda.

Vad har ni för relation till RSM i dagsläget?

– RSM fungerar som ett bollplank till mig som företagsledare och ägare. RSM arbetar mycket nära oss och sköter sitt uppdrag galant. Jag har faktiskt ingen egen jurist eller annan företagskonsult inkopplad i min verksamhet, utan känner att jag kan bolla nästan alla slags frågor med RSM, berättar Henrik.

Folie och papper AB har varit kunder hos RSM sedan 2002 och haft samma kontaktperson sedan dess, vilket har visat sig vara en stor fördel.

– Att få arbeta så nära varandra under så många år och i alla konjunkturer har skapat ett grundligt förtroende och innebär att RSM har mycket god kännedom om vår verksamhet – kunskap som vi har glädje av i alla bolagets utvecklingsfaser och i alla konjunkturer.

Vilka fördelar ser du i att arbeta med RSM?

Att ha ett nära samarbete mellan bolag och revisor har flera fördelar. Henrik berättar att den personliga relationen och de korta beslutsvägarna bidrar till hög kvalitet på de utförda tjänsterna.

– Jag skulle vilja understryka att RSM:s erbjuder en verklig premiumrevision. Kunskap, kvalitet och service är våra egna ledord, men jag kan ärligt säga att de lika gärna kunde vara ledord för RSM.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››