RSM Sverige
Språk

Språk

Läs om vad VD:n för ett tullombud tycker om RSM

rsm-webb-tullxperten-20180709-a.png

David Ekström är VD och tullkonsult på TullXperten Sverige AB och har anlitat RSM sedan han startade företaget 2005. Nu omsätter TullXperten 22 miljoner kronor och har 30 anställda.

Hur skulle du vilja beskriva er verksamhet? 

– TullXperten är ett transportneutralt tullombud som arbetar med att upprätta tulldeklarationer åt företag som sysslar med import och export av varor till och från EU. Vi är alltså inte är ett speditionsföretag, utan våra kunder kan välja logistikpartner helt fritt och samtidigt låta TullXperten sköta själva tullhanteringen. Vi tillhandahåller även konsulttjänster och tullrelaterade utbildningar. Vi arbetar i stor utsträckning med automatiserade processer och vi utvecklar egna mjukvaror för att effektivisera verksamheten. 

Vilka uppgifter anlitar ni RSM till i dagsläget? 

– Vi anlitar RSM för revision men även för vissa konsultuppdrag. De har bland annat hjälpt oss med utredningar som rör moms och avtalsfrågor. RSM fungerar också som rådgivare inom det finansiella och bistår med vägledning inom aktieägarfrågor. Det kan till exempel handla om hur vi ska göra med utdelning eller huruvida vissa aktier bör ägas privat eller inte. RSM visar oss helt enkelt olika möjligheter.

Vilka fördelar ser du i att arbeta med RSM?

– Vi känner oss trygga med RSM! De hör av sig regelbundet och håller alltid koll på deadlines. Allt fungerar väldigt bra och de är alltid trevliga. Vi är helt enkelt mycket nöjda med dialogen. Och eftersom det har fungerat så pass bra har vi aldrig känt något behov av att prova en annan byrå.

På vilket sätt är RSM ett stöd för er när det gäller att utveckla och se långsiktigt på verksamheten?

– Trots att RSM inte är direkt delaktiga i våra strategiska beslut är det inte sällan det händer att vi rådgör med revisorn i frågor som rör TullXpertens utveckling. RSM fungerar som ett mentalt stöd och det känns tryggt att veta att vi alltid kan diskutera med dem.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››