Sverige
Språk

Språk

Missa inte chansen att ansöka om omställningsstöd

rsm-webb-rsmakademien-20191209.jpg

Den 22 juni 2020 öppnade Skatteverkets e-tjänst för företag att söka stödet. Sista ansökningsdagen är nu på måndag den 31 augusti 2020.

Omställningsstöd riktar sig till de företag som har tappat mer än 30 procent i omsättning under mars och april 2020 på grund av Coronapandemin. För att överhuvudtaget kunna kvalificera sig för stödet behöver företaget som söker uppfylla ett antal villkor:

  1. Företaget måste ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret,
  2. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 % under mars och april 2020 jämfört med under mars och april 2019, och minskningen ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19,
  3. Företaget ska vara godkänt för F-skatt,
  4. Företaget får inte ha skatte- eller avgiftsskulder som lämnats till Kronofogden, och får inte heller anses vara på obestånd enligt konkurslagen,
  5. Företaget får inte ha sin hemvist i länder som OECD och EU betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt,
  6. Företaget får inte verkställa/ha verkställt eller besluta om/ha beslutat om vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar (koncernbidrag utgör dock inget hinder) under perioden mars 2020 – juni 2021 (detta gäller även om delägarna betalar tillbaka utdelningen och avser även moderbolag om företaget ingår i en koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen),
  7. Företaget måste ha försökt få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först. 

 
​Storleken på stödet som ett företag kan få är kopplat till hur stor minskning i nettoomsättning som företaget haft, och sträcker sig mellan 5 000 kronor och 150 miljoner kronor. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. För det fall stödet uppgår till minst 100 000 kronor kan företaget dessutom få stöd för administrativa kostnader som företaget haft i samband med att ansöka om stödet. Det sistnämnda stödet ges med högst 10 000 kr per företag. Om stödet överstiger 100 000 kronor krävs revisorsintyg på att uppgifterna i ansökan stämmer.

Ansökan ska göras av en behörig företrädare för företaget. Detta betyder att en enskild näringsidkare eller en ensam firmatecknare för ett aktiebolag själva kan skicka in en ansökan. Man kan även utse ett s.k. omställningsstödsombud. Även VD, styrelsen eller särskild firmatecknare kan ansöka om stödet. Om firman tecknas av flera personer i förening måste ett ombud utses och alla firmatecknare ska skriva under anmälan om ombud. Ombudet behöver ha ett svenskt personnummer och svensk e-legitimation eftersom stödet söks via en e-tjänst.

När stödet är godkänt betalas det ut till företagets skattekonto. 

Länk till e-tjänsten för ansökan.

Länk till fördjupad information om stödet.
 

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››