Nå framgång tillsammans med maskiner - bli mer mänsklig

rsm-webb-fbli-framgangsrik-med-maskiner-20180921.jpg

Nå framgång i samverkan med maskiner och bli mer mänsklig: Fyra sätt för företagsledare att optimera sin arbetskraft.

Medan somliga oroar sig för en "värdelös klass", som historikern Yuval Noah Harari uttrycker det, välkomnar andra en ökad automatisering.

Ekonomen David Graeber citerar en studie som säger att bara 20 procent av alla anställda anser att deras arbete bidrar på ett meningsfullt sätt till världens utveckling, en siffra som tycks överensstämma med Gallups konstaterande att endast 15 procent av alla arbetare världen över är fullt sysselsatta på jobbet.

Folk drunknar i en flod av verktyg som exempelvis Slack, samt nya krav på självoptimering via diverse appar. I allt högre grad känner vi att vi en process har startat där vi konkurrerar med smartare och effektivare Artificiell Intelligens (AI) och robotar, som ständigt maximerar och optimerar oss för att vara snyggare, hälsosammare, lyckligare och mer produktiva.

Vi drömde om en teknik som skulle göra oss mer mänskliga bara för att inse att den kanske har gjort oss själva till maskiner. Den digitala ekonomin hotar att göra människan till dåligt fungerande produkter som inte går att reparera eller returneras till affären.

Det är mer brådskande än någonsin att företagsledare förstår att arbetssituationen måste bli mer mänsklig. Men det innebär inte att till varje pris bevara människans strävan mot automatisering utan snarare att medarbetarna blir mer mänskliga genom att fokusera på de färdigheter som tydligt skiljer dem från maskiner, så att vi kan skapa värden och samtidigt göra det möjligt för anställda att trivas. Detta kan göras på fyra sätt:

  • Permanent entreprenörskap
  • Emotionell smidighet
  • Personlig målmedvetenhet
  • Konstnärlig fantasi

Det mest effektiva sättet att trivas som människor inför och i kombination med maskiner är att ständigt utveckla vår mänsklighet.

Läs artikeln i sin helhet på RSM:s globala sida…

https://www.rsm.global/insights/finding-opportunity-in-change/thrive-mac...

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››