Sverige
Språk

Språk

Nytt krispaket för svenska småföretag

rsm-webb-rsmakademien-20191209.jpg

Igår presenterade regeringen ytterligare ett förslag med stödåtgärder med anledning av coronaviruset. Det senaste krispaketet riktar sig till små och medelstora företag. Förslaget innehåller bland annat:

  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter för perioden 1 mars - 30 juni 2020. Under denna period föreslås att endast ålderspensionsavgiften betalas (10,21 %). Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av den anställdes lön som inte överstiger 25 000 kr per månad. Detta ger en skattelättnad med upp till 5 300 kr per anställd och månad. Reglerna föreslås träda ikraft den 6 april 2020.
  • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher såsom sällanköpshandel, restauranger och hotell. Rabatten innebär att staten bär upp 50 % av hyresnedsättningen, upp till 50 % av den fasta hyran, i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Stödet föreslås gälla för perioden 1 april - 30 juni 2020 och ska kunna sökas i efterhand.
  • Ändrade regler för periodiseringsfonder i enskilda firmor som innebär att hela den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 000 000 kronor för att sedan kunna återföras och kvittas mot framtida förluster. Detta medför i sin tur att preliminärskatt som betalas under 2019 kan begäras tillbaka från Skatteverket.

Dessutom ska tidigare lämnat förslag gällande anstånd med betalning av skatt, även omfatta företag som redovisar mervärdesskatt på årsbasis (redovisning från 27 december 2019 till och med 17 januari 2021).

  • Statlig lånegaranti om 100 miljarder kronor införs, som innebär att staten garanterar 70 % av nya lån från bankerna till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter på grund coronaviruset men i övrigt är starka. Lånegarantin är i första hand avsedd för små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna ta del av detta. Gäller banklån upp till 75 miljoner kronor (undantag kan göras).

Förslagen kommer inom kort att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget och därefter erhåller vi ytterligare information. Hur förslagen ovan ska tillämpas i praktiken är inte klart i dagsläget.

Vi återkommer så fort ny information finns tillgänglig.

Regeringens pressmeddelande finns att läsa här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››