RSM Sverige
Språk

Språk

Regeringens krispaket för svenska företag och jobb

rsm-webb-rsmakademien-20191209.jpg

Regeringen presenterade idag ett antal åtgärder för att hjälpa svenska företagare att minska de ekonomiska effekterna av Coronavirusets utbrott i världen. Förslagen på åtgärder ska överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars.

De förslag som lämnats är följande:


Likviditetsförstärkning via skattekontot

Regeringens förslag går ut på att företag kan få anstånd med betalning av tre månaders skatteinbetalningar avseende arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och månads/kvartalsmoms. Företagens anstånd omfattar således tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

Reglerna föreslås gälla från den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. I praktiken innebär detta att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari - mars kan få skatten återbetald från SKV.

Anstånd beviljas inte för företag som missköter sin ekonomi, är oseriösa eller har större skatteskulder.

Ansökan görs via blankett SKV 4305 som kan laddas ned här (länk till Skatteverkets hemsida).


Korttidspermittering

Förslaget föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020, men tillämpas från och med i dag, den 16 mars. Förslaget om korttidspermitteringen innebär att arbetsgivarens lönekostnader minskar avsevärt (ca. 50 %) genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90 % av sin lön. Konstruktionen liknar korttidsarbete.

Information om hur stödet kommer att tillgängliggöras kommer inom kort.


Staten tar över sjuklöneansvaret

Staten föreslås ta över alla sjuklönekostnader för april och maj. En schabloniserad ersättning för sjukpenning för dag 1 - 14 utgår till egenföretagare.

Enligt tidigare beslut slopas karensavdraget mellan den 11 mars - 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning från dag 1 under sjukdomsperioden.

Vi kommer löpande att publicera ny information kring krispaketet. Om du har frågor gällande de föreslagna åtgärderna eller önskar hjälp vid nyttjandet av ovanstående, vänligen kontakta ditt lokala RSM kontor. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››