RSM Sverige
Språk

Språk

"Respekt ligger till grund för allt vi gör"

rsm-webb-respektursula-20190610.jpg

Serie: Resan mot Sveriges bästa arbetsplats

Respekt kan innebära att vara lyhörd, ödmjuk eller att visa hänsyn till din nästa. Just känslan av respekt är något som genomsyrar RSM:s verksamhet, tycker ekonomichefen Ursula Edin.

RSM:s verksamhet vilar på fem värdeord som är viktiga i arbetet mot att bli Sveriges bästa arbetsplats. Ett av dem är respekt. För ledningen innebär det att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Men hur praktiserar du egentligen respekt? Och hur jobbar du bäst för att göra det till en självklar del i vardagen? RSM har hittat en metod som fungerar. 

Alla kunder är lika stora
Ursula Edin har jobbat på RSM i ungefär tre år och är sedan november i fjol ekonomichef på Stockholmskontoret. Hon upplever att RSM genomsyras av en respekt gentemot såväl kunder som kollegor.
– Den är inbyggd i kulturen och går åt båda håll. Man kan visa respekt men även be om den, säger Ursula.

RSM gör aldrig skillnad på stora och små kunder. Alla behandlas lika. För att konkretisera denna regel har RSM infört en 24 timmars kontaktgaranti. Kunden ska aldrig behöva vänta på att få ett svar, utan kan vänta sig återkoppling inom ett dygn.
– Att svara är att respektera deras tid. Även om vi inte löser problemet direkt kan vi i alla fall låta kunden veta att vi har tagit emot mejlet och återkommer inom en snar framtid. Respekt utgör grunden för relationer till våra kunder, säger Ursula.

Ser alla anställda
Förutom hög tillgänglighet och att behandla kunder lika, arbetar RSM för att bygga ett respektfullt arbetsklimat internt. RSM tror på att vara ödmjuk och tar tillvara alla anställdas erfarenheter. Det görs bland annat genom så kallade ”kunskapsluncher”. Det har varit ett lyckat initiativ i arbetet med att föra juniorer och seniorer närmare varandra.
– Man kan kalla det för korta utbildningar, där någon i personalen får prata om sin expertis över en lunch. De har alltid ett tema. En dag kan det handla om skatteregler och en annan dag om Instagram, säger Ursula.

Vid sidan av det arbetsrelaterade anordnas roliga aktiviteter som tillfredsställer alla personlighetstyper och intressegrupper. Det kan handla om after works, skidresor eller träningsgrupper till bland annat Göteborgsvarvet.
– Verksamheten är byggd utefter allas personligheter och det är också ett sätt att respektera alla anställda. RSM uppmuntrar även till att hitta en bra balans i livet mellan arbete och familj. Om någon ser att jag jobbar för mycket säger man till. Vi tar hand om varandra, säger Ursula.
 
Kunder och kollegor i all ära, men RSM visar också respekt gentemot miljön, poängterar Ursula. Hon försöker alltid att ta tåget när hon hälsar på Göteborgskontoret och pratar glatt om RSM:s strävan mot att bli ett pappersfritt företag. Hur lär man sig då att visa respekt? Det handlar delvis om arv och miljö, tror Ursula, men det går också att ta till sig på annat vis. 
– Genom att bara smittas av RSM:s företagskultur till exempel. Respekt ligger till grund för allt vi gör och ingenting skulle fungera utan den, avslutar Ursula.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››