RSM Sverige
Språk

Språk

"RSM är både trevliga och sakkunniga"

image001.jpg

Läs om delägaren som rekommenderar RSM till affärsbekanta

Björn Sörmvall är tekniker på Supinator/Radings AB. Verksamheten består av grossistförsäljning av fot-, sjuk- och friskvårdsartiklar. Företaget, som Björn Sörmvall också är delägare i, omsätter drygt 20 miljoner kronor och har 10 anställda.

Vilka uppgifter anlitar ni RSM till i dagsläget?
– Vi gör löpande bokföring själva i företaget men tar hjälp av RSM vid årsbokslut och för att bolla olika myndighetskrav och ägarfrågor. Det känns tryggt att ha RSM att luta sig mot, de ger oss information, både om skatter men också om marknaden.
– Vi har anlitat RSM i ungefär 20 år. Det är alltså ett långt samarbete som vi har haft med vår revisor och jag litar fullt på honom i hans profession.

Vilka fördelar ser du med att arbeta med RSM?
– RSM är både trevliga och sakkunniga. Det är deras styrkor. Jag upplever dem som service minded och de svarar snabbt. Man får ett besked, helt enkelt. Och om inte vår revisor vet svaret själv så frågar han längre bak i organisationen.

På vilket sätt är RSM ett stöd för er när det gäller att utveckla och se långsiktigt på verksamheten?
– RSM är med oss i strategiska beslut, till exempel när vi gjorde en ägarförändring. Då gick RSM bredvid under hela resan och såg till att allt gjordes rätt, samt hittade lösningar som gav ekonomiska fördelar för alla parter.
– Jag brukar rekommendera RSM till affärsbekanta som behöver bra och trygg hjälp!

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››