RSM Sverige
Språk

Språk

RSM:s utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen

rsm-webb-godkand-utbildning-revisorsinspektion-20191119.jpg

RSM har tagit ett roligt och viktigt steg på resan mot att bli Sveriges bästa arbetsplats. Att vi nu kan erbjuda våra medarbetare en del av den teoretiska utbildning inför revisorsexamen internt hos oss är en mycket glädjande. En sådan ackreditering kan betyda mycket när framtidens stjärnor inom revision väljer sin arbetsgivare.

RSM i Sverige är nu bland de tio revisionsbyråer som hittills har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed rätt att bedriva teoretisk utbildning.

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att, utöver den praktiska utbildningen, även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››