Så blev förslaget om nya skatteregler för ägarskiften

rsmakademin-basmall-20190131.jpg

Så blev propositionen om nya skatteregler för ägarskiften

Förslaget innebär att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Dessa regler föreslås tillämpas på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som överlåtits efter 30 juni 2019.

I propositionen finns även förslaget att andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret, eller något av de fem föregående beskattningsåren, varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar. Vid tillämpningen av utomståenderegeln ska det bortses från undantaget från bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2019.

Här kan du läsa propositionen i sin helhet: Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag prop 2018/19:54

Propositionen har nu lämnats till riksdagen. Därifrån skickas det sedan till ett av riksdagens utskott, som fördjupar sig i förslaget och i sin tur lämnar ett förslag till hur det tycker att riksdagen ska besluta.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››