RSM Sverige
Språk

Språk

Sju tips till företagare i corona-tider

rsm-webb-rsmakademien-20191209.jpg

Många företag upplever nu ett kraftigt inkomstfall i samband med coronakrisen. Det är därför viktigt att ha kontroll över företagets ekonomi och likviditet för att kunna hantera krisen.

Vi har sammanställt en lista med sju punkter som vi anser är viktiga för företagare att fokusera på.

1. Uppdatera räkenskaperna

Borgenärer och kunder kan begära insyn i räkenskaperna för att kunna bevilja lån, ge uppskov med betalning eller anlita företagets tjänster. Uppdatera därför räkenskaperna löpande och håll ledningen informerad.

2. Se över kostnaderna

Det kan uppstå behov att med kort varsel dra ned på kostnaderna. Upprätta en prioriteringslista över vilka kostnader som du kan dra ned på kort sikt.

3. Se över dina intäkter

Finns det intäkter som du redan nu vet inte kommer att bli av eller finns det andra intäkter som du kan förlita dig mer på i dessa oroliga tider?

4. Håll koll på regeringens krisåtgärder

Regeringen presenterar löpande krisåtgärder och stödpaket. Skaffa dig en överblick över dessa och ta reda på vilka krav som är aktuella för din verksamhet.

Läs om regeringens krispaket:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska...

5. Förbered en likviditetsprognos

En likviditetsprognos är en bra grund för prioriteringar när intäkterna minskar och kundinbetalningarna är osäkra. Likviditetsprognosen bör baseras på en analys av nuläget, förväntade in- och utbetalningar samt rörelsekapital. Stresstesta din företagsekonomi för ett långvarigt scenario. Hur slår det på din verksamhet om pandemin förlängs under en längre tid?

6. Tidig dialog med kreditgivare

En dialog med bank och borgenärer i ett tidigt skede skapar förtroende och en bra relation. Med uppdaterade räkenskaper, likviditetsbudget och förslag på betalningsplan ökar förtroendet avsevärt.

7. Är utdelning försvarbart?

Styrelsen i ett aktiebolag ansvarar för att löpande bedöma om företaget har tillräcklig likviditet och fritt eget kapital. En bedömning görs av styrelsen innan bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Det som så sent som i förra veckan kunde verka som ett oproblematiskt beslut om förslag till utdelning kan drastiskt ha förändrats och styrelsen måste vara medveten om sitt ansvar.

Vi på RSM bistår gärna om du har några frågor och funderingar.
Välkommen att höra av dig till din personliga kontakt på RSM eller nedan kontaktpersoner:

Skatterelaterade frågor
Jens Ödlund
070-083 17 02 alt. [email protected]

HR- och lönerelaterade frågor
Ann Brännmark
070-516 19 36 alt. [email protected]

Frågor rörande redovisning och ekonomistyrning
Joacim Eklund
070-416 78 53 alt. [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››