RSM Sverige
Språk

Språk

Snabbväxande företag använder sig av RSM:s globala nätverk

Niclas Jarhäll är VD för Mutual Benefits Engineering AB. Företaget har anlitat RSM sedan 2008, samma år som Niclas Jarhäll startade företaget. Som ett av Sveriges snabbast växande företag belönades Mutual Benefits Engineering med Gasellpriset 2013.

Hur kan man bäst beskriva er verksamhet?

– Vi är ett konsultbolag som utvecklar och etablerar miljötekniska och medicintekniska produkter. Det kan till exempel handla om export av solceller och drivlinor till elbilar, eller att finna en effektiv industrialiseringsmetodik för medicintekniska produkter som kortar tiden till marknaden. Vi söker upp de allra bästa svenska företagen som med hjälp av vår kompetens kan utveckla och etablera sina produkter på nya marknader, något som också leder till fler arbetstillfällen i Sverige. Lejonparten av våra konsulter har sina basuppdrag på internationella högteknologiska företag. Vårt mål är att på ett konkret sätt öka den finansiella och miljömässiga vinsten för såväl företag och anställda som för samhället.

Vilka fördelar ser du i att arbeta med RSM?

– RSM har en internationell utbredning och är verksamma över hela världen, och det är någonting som jag ser som en stor fördel. Vi jobbar ju bland annat med export och då är det mycket fördelaktigt att RSM har representanter ute i världen. RSM kan inge trygghet hos våra internationella affärspartners, något som har bidragit till att vi har kunnat hjälpa en investerare från Mellanöstern som ville köpa en verksamhet i Sverige.

Vilka uppgifter anlitar ni RSM till i dagsläget?

– Rent formellt anlitar vi RSM för redovisning, revision och bokföring. Men vi har också väldigt bra stöd från vår revisor i andra frågor. Han är helt enkelt mycket service minded och kan upplysa oss om finansiella regler som rör utvecklingen av koncernen. Det kan till exempel handla om vilka system vi bör använda, eller hur vi bör lägga upp bolagsförhållandena. Eftersom vi jobbar med tre olika bolag kan det ju vara lite komplext att lägga upp strategin mellan bolagen.

Hur är känslan i den dagliga kontakten med RSM?

– Helt och hållet jätte, jättetopp! Absolut kanon. Vår finanschef och jag får omgående svar på våra frågor. Och om vår revisor är upptagen så ringer han snart tillbaka. Det är konkret återkoppling och man håller sig till saken. Det är kvalitet i rådgivningen, helt enkelt. I nuläget är vi tre delägare i Mutual Benefits, varav en av oss har anlitat RSM – som förvisso hette annat på den tiden – i sitt bolag under mer än trettio år. Så vi har lång erfarenhet av RSM och har mycket goda erfarenheter.

På vilket sätt är RSM ett stöd för er när det gäller att utveckla och se långsiktigt på verksamheten?

Vi har som sagt tre olika bolag och där kan RSM hjälpa oss att planera bolagsorganisationen på lång sikt. Det är en översikt som skapar trygghet. Genom att bistå oss med referenser har RSM dessutom hjälpt oss att hitta nya affärer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››