Vi förstår din verksamhet. 
Vi förstår dig.

Du behöver inte vara expert på IT för att ditt företag ska växa och förbli starkt. Vi erbjuder både IT-analys och IT-revision för att ni ska kunna arbeta säkrare och samtidigt få mer tid över till att utveckla er verksamhet. Som finansiella experter ser vi även till att:

  • Identifiera kostnadsbesparingar som inte bekostar kvaliteten hos era IT-tjänster.
  • Skapa handlingsplaner som ökar er produktivitet – alltid inom er budget. 
     

Kort sagt, vi kan både IT och ekonomi – så att ni kan fokusera på det ni brinner för. 

Låt oss hjälpa er

   Med vår IT-analys får ni snabbt och smidigt:
   – en rapport med era styrkor och utvecklingsmöjligheter
   – en trygg och resurssmart IT-miljö med full överblick

   Blir ni inte nöjda, behöver ni inte betala!
   Boka en IT-analys i dag.

IT-analys – vad är det?

För att kunna förbättra sin IT-miljö krävs en tydlig överblick och noggrant analysarbete. Precis detta får ni med vår IT-analys. Vi hjälper er att identifiera flaskhalsar, risker och ta vara på alla spännande utvecklingsmöjligheter. Kontakta oss på RSM, så berättar vi mer.
 

IT-revision – vad är det?

Det är en djupgående granskning av er IT-miljö, som även inkluderar kontroller av system och processer. Med en IT-revision kan vi säkerställa att era IT-resurser används effektivt och säkert. Det gör att er data skyddas, samtidigt som er IT-verksamhet verkligen stödjer den övriga verksamhetens övergripande mål och strategier.

 

Som experter inom IT och ekonomi ser vi till att:

  • Ni uppfyller alla krav. Med vår compliance-analys säkerställer vi att er IT-miljö uppfyller alla relevanta lagar och regler – inklusive GDPR, personuppgiftslagen och e-säkerhetsförordningar.
  • Ni undviker onödiga risker. Vi analyserar er IT-infrastruktur, identifierar vilka svagheter som finns och ger er sedan en rapport med åtgärdsförslag. Allt för att skydda er organisation och data, samt stärka er IT-infrastruktur och stötta er i era affärsmål.
  • Ni får en trygg IT-miljö. Efter vår analys av er IT-säkerhet, där vi bland annat gör en nulägesanalys och en sårbarhetsbedömning, får ni noggranna rekommendationer på förbättringar som säkerställer en trygg IT-miljö.
  • Ni kan arbeta effektivare. Detta med hjälp av vår process-kartläggning, där vi identifierar era flaskhalsar. Ni får helt enkelt svar på om era befintliga processer stödjer era affärsmål och strategier på rätt sätt. 
  • Ni ökar er produktivitet. Vi hjälper er att identifiera och implementera effektiva och hållbara förändringar i er IT-miljö. Med vårt stöd inom planering, design, implementation och uppföljning får ni rätt verktyg och processer för att lyckas.
  • Ni sparar pengar. Tack vare vår kostnadsanalys får ni hjälp att ta rätt ekonomiska beslut. Det gör att ni kan minska era IT-kostnader – utan att försämra kvaliteten hos era IT-tjänster.


Hur ser era affärsmässiga mål ut?

En trygg IT-miljö är A och O när det gäller verksamhetens utveckling. Och här kan vi på RSM göra stor skillnad. Vi specialiserar oss på att hjälpa små och medelstora företag nå nya höjder genom kostnadseffektiv utveckling av digitala strategier. Kort sagt, med vår hjälp stödjer er IT-miljö era mål.


Ett tryggt stöd för revisorer

I dag är det krav på att revisorer ska kunna förstå och kontrollera sin IT-miljö. Detta hjälper vi er med. När ni samarbetar med oss på RSM får ni erfaret stöd inom så väl det finansiella som det digitala. Det kan till exempel handla om att komplettera sina revisioner med IT-konsultation, eller tvärtom. Hur ser era behov ut? Berätta gärna för oss.


IT och ekonomi går hand i hand

Ni behöver rätt expertis inom båda och därför finns RSM. Alltid nära till hands, med ett erfaret ben i ekonomi och det andra i IT. Det gör att ni får en stabil, trygg och kostnadssmart IT-miljö inom er budget. Kort sagt, hos oss finns den kompetens och de digitala verktygen som hjälper er att växa.

Kontakta oss för en effektiv IT-analys

– blir ni inte nöjda behöver ni inte betala!

Daniel Hasslund

Konsultchef & Lösningsarkitekt.

Jag är en erfaren IT-utvecklare som specialiserar sig på att hjälpa små och medelstora företag i behov av en utarbetad IT-strategi. Läs mer om mig och hör gärna av dig.

Joel Rudkrantz

Sälj- och kundansvarig.

Jag har lång erfarenhet inom projektledning och ledarskap, och kan säkerställa en trygg och framgångsrik IT- och processimplementering. Läs mer om mig och hör gärna av dig.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? 

Hör av dig via formuläret nedan.