Advisory Services

K2, K3 eller IFRS? Med en ständig förändring i lagar och regelverk inom finansiell rapportering är det i många fall svårt att följa med och veta exakt hur normgivning ska tolkas och tillämpas.

Våra specialister utbildas konitunuerligt i alla regelverk inom finansiell rapportering och tillämpningen av dessa och kan bistå med teoretiska och praktiska frågor som rör er verksamhet. Våra konsulter finns tillhands och bistår gärna med rådgivning för er specifika situation, vare sig det gäller tillämpning av komplexa redovisningsfrågor, konvertering till nytt regelverk eller intern styrning av verksamheten.

Nyligen genomförda förändringar inom verksamheten?

Rörelseförvärv eller försäljning av delar inom verksamheten är en frekvent ökande förekomst hos bolag. Med omstruktureringar inom verksamheten följer ofta behov av att anpassa den finansiella rapporteringen. Det kan handla om upprättande eller anpassning av koncernrapportering såväl som konvertering till ett nytt regelverk.

Er personliga rådgivare vid finansiell rapportering

Hos oss kan ni få hjälp med alltifrån rådgivning inför - till upprättande av - er första årsredovisning inom ett nytt regelverk eller som ny koncern.

Våra specialister stöttar dig som tillämpar IFRS

Oavsett om ni driver ett noterat företag eller frivilligt valt att tillämpa IFRS (International Financial Reporting Standards), har vi specialister som under mer än 10 år arbetat fokuserat med utveckling av regelverket och bistått företag med implementering av IFRS. Vi arbetar anpassat efter era behov och målsättningen är att vår kunskap ska bli en del av er organisation.

RSM Accounting Consultancy Services har specialistkompetens inom:
- IFRS
- Koncernredovisning och kassaflödesanalyser
- Årsredovisningar och delårsrapporter
- Hantering av justeringar mellan lokala och utländska redovisningsprinciper
- Anpassningar av interna rapporter för ledningsändamål
- Nedskrivningstester

Kontakta ditt lokala RSM kontor så hjälper vi dig med just din specifika situation.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››