Finansiell rapportering

Norden är en stark kapitalmarknad där såväl rörelseförvärv som noteringar vid olika marknadsplatser är vanligt förekommande. Genom vårt Nordiska team av redovisningsspecialister bevakar vi utvecklingen inom kapitalmarknader, redovisning och finansiell rapportering. Vi bistår dig i kapitalmarknadstransaktioner, rörelseförvärv, koncernredovisning och införande av rutiner, policys och affärssystemstöd.​ 

Vid implementation av nya redovisningsstandarder eller byte av regelverk, t.ex. mellan K3 till IFRS, har vi en upparbetad metod för att hjälpa dig igenom processen på ett strukturerat och effektivt sätt. Samtidigt bevakar vi utvecklingen inom normgivningen så att du ska kunna hålla dig uppdaterad om förändringar som kan bli att påverka er finansiella rapportering.

 ​

Er personliga rådgivare vid finansiell rapportering

 

En konvertering till IFRS kan vara ett stort beslut för en organisation. Vi bistår dig med en förberedande konsekvensanalys där styrelse och ekonomichef får ett bra underlag för att kunna fatta beslut på rätt grunder och med möjlighet att utvärdera konsekvenser och fördelar med en eventuell konvertering.​ 

Tjänster som vi erbjuder inom Finansiell rapportering:

  • Koncernredovisning och stöd i implementering av koncernrapporteringssystem​ 
  • Redovisningsteknisk rådgivning inom IFRS och K3​ IFRS-konverteringar​ 
  • Upprättande av policys och riktlinjer, t.ex. redovisningsmanualer och ekonomihandböcker​ 
  • Regelefterlevnad gentemot marknadsplatser​
  • Upprättande av externa och interna finansiella rapporter

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? 

Hör av dig via formuläret nedan.

CAPTCHA