Din personliga rådgivare vid finansiell redovisning och rapportering

Norden är en stark kapitalmarknad där såväl rörelseförvärv som noteringar vid olika marknadsplatser är vanligt förekommande. Genom vårt Nordiska team av redovisningsspecialister bevakar vi inom kapitalmarknaderna så att du ska kunna hålla dig uppdaterad om förändringar som kan bli att påverka er finansiella rapportering. 

Vi är specialister inom både svensk redovisning (K2 och K3) och IFRS. När ditt företag expanderar, förvärvas eller strävar mot en börsnotering, ställs nya krav på redovisningen. En välutformad finansiell rapport kan stärka förtroendet hos kunder, investerare, långivare och leverantörer, samtidigt som den kan förstärka varumärket och ligga till grund för framtida strategiska beslut. Därför är det avgörande att informationen är relevant, lättförståelig och av högsta kvalitet i varje detalj. 

Vi erbjuder assistans med finansiell rapportering, rådgivning av komplexa redovisningsfrågor och utformning av finansiella rapporter samt övergång till nya regelverk.  ​

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? 

Hör av dig via formuläret nedan.