Att arbeta med Företagstransaktioner

Transaktionsrelaterade tjänster kan innefatta många olika områden, lokalt såväl som internationellt. Hos RSM kan det handla om att bistå med rådgivning vid företagsförsäljning, företagsförvärv, notering av aktie eller vid en emission. Det är vanligt att personen som jobbar med större transaktioner i grunden är revisor.

Lokala eller internationella transaktioner

RSM är ett internationellt företag med värdefulla kunskaper om olika marknader världen över. Som konsult kan du därmed hantera transaktioner med tillgång till marknadskunskap på lokal såväl som internationell nivå. Din insats löper över många olika områden och kan handla om allt från rådgivning, värdering, due diligence och löpande kontakt med den andra partnerns rådgivare.

Företagsförvärv och företagsförsäljningar – under din vägledning

Vid större transaktioner som förvärv eller försäljning av ett företag kan du anta en rådgivande roll gentemot din kund under hela processen. För att genomföra en företagsförsäljning så smidigt som möjligt bistår konsulten med kunskaper inom en rad områden där extra stöd behövs. Som konsult vid ett företagsförvärv finns du oftast med som rådgivare både innan och efter förvärvet och stöttar inom flera områden. 

Mer information om våra tjänster inom företagstransaktioner hittar du här

tim_jacobsson.jpg

Tim Jacobsson är Manager och arbetar på RSM:s avdelning Transaction Support. Han har en ekonomie kandidatexamen med inriktning Corporate Finance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt en ekonomie magisterexamen med inriktning Management av tillväxtföretag från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har arbetat på RSM sedan 2018.

Hur är det att jobba med företagstransaktioner på RSM?

Företagstransaktioner är ett område som växer hos RSM. Vi möter ständigt nya utmaningar där vi måste vara flexibla och lära oss om olika branscher. Det håller mig motiverad och intresserad. Vi håller alltid en kontinuerlig dialog med våra kunder, det gör att vi också kan förstå vilket värde våra tjänster ger dem. Ibland kan jobbet vara krävande och intensivt, men trots det är det väldigt givande och man lär sig något nytt av varje uppdrag.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?

Den största utmaningen är att förstå kundens behov på djupet och därefter anpassa vårt erbjudande. Ibland kan inte kunden identifiera sina behov så därför är det viktigt att vi lyssnar och skapar oss en förståelse för vad det är kunden egentligen behöver hjälp med. Baserat på våra erfarenheter kan vi hjälpa dem att förstå deras behov och erbjuda dem tjänster som gynnar dem.

Hur ser framtidsutsikterna inom företagstransaktioner ut hos rsm?

Att jobba med företagstransaktioner innebär att du får jobba nära kollegor med lång erfarenhet. RSM planerar att utöka sina tjänster inom området och då behöver vi växa och bygga upp ett starkt team. Utmaningarna fortsätter och det kommer att bli en spännande resa.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››