RSM Sverige
Språk

Språk

"Alla ska känna sig delaktiga och stöttade"

rsm-webb-vardering-teamwork-20190902.png

Serie: Resan mot Sveriges bästa arbetsplats

Grunden för ett bra teamwork är en inkluderande kultur. RSM arbetar för att alla medarbetare ska känna sig delaktiga i de projekt man deltar i. Genom stöttning, feedback och kommunikation skapas en fin lagkänsla, tycker Per-Johan Elert, som arbetar som auktoriserad revisor på RSM.

Kontinuitet, laganda och kompetensöverföring gör vardagen enklare och roligare. Ett av RSM:s värdeord är därför teamwork. Men hur skapas en företagskultur där alla känner sig delaktiga, oavsett om man är junior eller senior? Vad krävs av medarbetare och organisation, och vad är ett bra respektive mindre bra teamwork? RSM har hittat vägar att gå genom att aktivt arbeta med sin värdegrund. 

Ett lag med samma mål
Per-Johan har jobbat på RSM i drygt två år och är auktoriserad revisor på Stockholmskontoret. I ett väl fungerande teamwork kommer varje medarbetares kompetens till användning och alla har en gemensam uppfattning om målet, anser Per-Johan. Arbetsuppgifterna kan variera inom gruppen men allas insats är precis lika viktig för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt.
– Ett bra teamwork innebär att man tar ansvar för sina arbetsuppgifter, hjälper och stöttar varandra. Alla ska känna sig delaktiga och stöttade. Ett mindre bra teamwork kan vara när fokus flyttas från det gemensamma målet till det individuella. På RSM arbetar vi aktivt med att skapa förutsättningar för en stark teamkänsla inom varje projekt vi tar oss an, säger Per-Johan. 

RSM jobbar nästan uteslutande i projekt som involverar flera medarbetare och har en övertygelse om att alla kan bidra, oavsett erfarenhet och kompetensområde. Varje person är en viktig pusselbit på resan mot målet.
– En junior medarbetare kanske utför arbetsuppgifter som är av enklare art och relativt sett låg komplexitet, men de är ändå lika viktiga som de medarbetare som utför de mer komplexa uppgifterna, säger Per-Johan. 

Kommunikation från start till mål är A och O
För en organisation med många anställda kan det vara en utmaning att ge alla lika mycket plats. Det krävs att kommunikationen är rak och kontinuerlig från start till mål, tror Per-Johan. Det gäller före, under och efter projektets gång.
– Kommunikation är A och O. Vi arbetar aktivt med gemensamma uppstartsmöten inför varje projekt, där vi går igenom vad målet är och hur arbetet ska fördelas och utföras för att nå hela vägen fram. Det är sedan genom stöttning, hjälp och feedback från andra kollegor som medarbetarna utvecklas och växer, säger Per-Johan.

För att bygga en lagkänsla, kan även sammanhållningen vara avgörande. Genom aktiviteter såsom after works, resor och kickoffer, jobbar RSM för att kollegorna ska lära känna varandra. Det bäddar för en varaktig sammanhållning. 
– RSM satsar på personalen genom en företagskultur som genomsyras av glädje. Det ska vara roligt att gå till jobbet, avslutar Per-Johan. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››