Från och med årsskiftet måste svenska bostadsrättsföreningar följa nya riktlinjer när det gäller hur de presenterar sin ekonomi. Dessa riktlinjer är fastställda av Bokföringsnämnden (BFN) för att underlätta för samtliga medlemmar att förstå föreningens ekonomiska hantering. 

 

Vad är nytt? 

Nu måste bostadsrättsföreningar specificera intäkter, skulder, sparande samt energi- och värmekostnader mer detaljerat. Dessutom måste de redovisa kassaflödet, det vill säga hur pengarna kommer in och går ut ur föreningen. 

 

Exempel på redovisning av energi- och värmekostnader: 

Tidigare redovisning (före de nya reglerna): Total energi- och värmekostnad: 300 000 kr 

Ny redovisning (enligt de nya reglerna): 

Elkostnad: 

Gemensamma utrymmen (trapphus, tvättstuga etcetera): 80 000 kr 

Individuella lägenheter: 120 000 kr 

Värmekostnad:

Fjärrvärme: 50 000 kr 

Individuella värmeanläggningar: 50 000 kr 

 

Genom denna specificerade redovisning blir det tydligt för medlemmarna hur mycket varje del av föreningens energi- och värmekostnader kostar och hur dessa kostnader fördelas mellan gemensamma utrymmen och individuella lägenheter. Det ger medlemmarna en klarare bild av hur deras pengar används inom föreningen. 

 

Varför är det viktigt? 

Det här handlar egentligen om att göra det enklare för dig som bor i föreningen att förstå hur ekonomin fungerar. Genom enhetliga riktlinjer blir det lättare att jämföra olika föreningars ekonomi och fatta kloka beslut. 

 

Vad tycker föreningarna? 

Många föreningar ser positivt på de nya riktlinjerna, även om det kan vara utmanande att anpassa sitt redovisningssätt. De tror att det på lång sikt kommer att underlätta för medlemmarna att förstå föreningens ekonomiska hälsovillkor och planera för framtiden. 

 

Vad händer nu? 

De nya riktlinjerna trädde i kraft vid årsskiftet, och påverkar alla årsredovisningar med bokslut i 2023 och framåt. Föreningarna kommer nu att behöva anpassa sina redovisningsmetoder, vilket kan ta lite tid och arbete. Men målet är att skapa en tydligare bild av föreningarnas ekonomi och underlätta för alla medlemmar att förstå hur pengarna används och fördelas. 

 

Kontakta oss

Letar er bostadsrättsförening efter en ny revisor? Tveka inte att kontakta oss på RSM. Vi har gedigen erfarenhet av att revidera bostadsrättsföreningar och står redo att hjälpa er.