Global Mobility - Tre viktiga faktorer när anställda rör sig över landsgränser

 

 • Har ditt företag anställda som arbetar i flera länder?
 • Anlitar ditt företag utländska företag som sänder anställda till Sverige?
 • Eller arbetar du i Sverige för en utländsk arbetsgivare? 

För företag med anställda som arbetar över landsgränser är effektivitet, compliance och förutsägbarhet avgörande. RSM arbetar med en mängd bolag där anställda rör sig över landsgränserna, både svenska och utländska.

 

Nya regelverk kräver expertis för god efterlevnad

I januari 2021 infördes regler i Sverige som medför att fler utländska företag har skyldigheter gentemot Skatteverket då de utför arbete i Sverige. RSM har kompetens att navigera genom dessa regler, vilket möjliggör att ni kan behålla ert fokus på kärnverksamheten.

För svenska bolag med personal eller verksamhet i utlandet finns det också en rad frågeställningar som kan uppkomma både gentemot svenska och utländska myndigheter. 

RSM ingår i ett nätverk bestående av medlemsföretag i 120 länder vilket gör att vi med hjälp av våra kollegor i andra länder kan hjälpa er att få en klar bild av helheten.

 

Arbete i en internationell miljö

På RSM kan vi hjälpa till med en mängd viktiga områden kopplade till arbete i en internationell miljö, bland annat:'

 • Bedömning av och rådgivning kring eventuellt fast driftställe i Sverige – Om ett företag har anställda som arbetar tillfälligt eller regelbundet i Sverige kan RSM hjälpa till med att bedöma om det finns ett "fast driftställe" enligt skattereglerna och ge rådgivning om eventuella skattekonsekvenser.
 • Registreringsärenden till Skatteverket både för företag och anställda - Processen för att registrera företag och dess anställda i olika länder kan vara byråkratisk och tidskrävande. Det krävs noggrann planering och hantering av dokumentation för att undvika förseningar och problem. RSM kan underlätta processen för att registrera företaget och dess anställda hos Skatteverket i Sverige, vilket är särskilt viktigt med de nya regler som infördes 2021.
 • RSM kan hantera löpande arbetsgivardeklarationer och inkomstdeklarationer för både företag och anställda, säkerställa att all skatteinformation är korrekt och att myndighetskrav följs.
 • Skattekompensation / hypotetisk skatt vid nettolöneavtal - Vid användning av nettolöneavtal och andra ersättningar kan det uppstå komplexa skattefrågor och beräkningar, som hypotetisk skatt. Det är viktigt att hantera dessa korrekt för att undvika skattemässiga problem och RSM hjälper er gärna att navigera rätt så att ert företag efterlever kraven. 
 • Incitamentsprogram och pensioner.
 • ID06 ansökningar, ett standardiserat ID-kortsystem för legitimation och behörighetskontroll, vilket behövs då man arbetar på en byggarbetsplats.
 • Socialförsäkringsfrågor - RSM ger rådgivning och hjälp med att navigera genom komplexa socialförsäkringsregler för anställda som arbetar internationellt.
 • Expertskatt, förmåner och andra ersättningar.

 

Att samarbeta med erfarna skatterådgivare som RSM kan hjälpa företag att övervinna utmaningar och minimera risker i samband med internationell rörlighet och arbete.

 

Kontakta oss

Behöver du rådgivning eller konkret hjälp med frågor kring Global Mobility? Tveka inte att höra av dig till oss på RSM.