Great Place to Work® utser RSM till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2024 

RSM Sverige tar för fjärde gången plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser™.  RSM rankas som nummer 13 på listan över medelstora organisationer med 50–249 anställda. Bakom utmärkelsen står Great Place to Work®, som årligen genomför världens största medarbetarundersökning. Förra året placerade vi oss på plats 17 så det är väldigt roligt att vi har lyckats förbättra vårt resultat ytterligare. 

 

RSM:s VD i Göteborg, Kristofer Håkansson, kommenterar utmärkelsen. 

- Det är glädjande att vi fortsätter att hålla oss på toppen för fjärde året i rad. Vi bör alla vara mycket stolta över den arbetsplatskultur som vi tillsammans skapar, säger Kristofer Håkansson, VD på RSM i Göteborg. 

Charlotta Wennerström och Nathalie Olsson är två av medarbetarna på RSM som aktivt engagerat sig i Great Place to Work-arbetet under det senaste året. Tillsammans med resten av arbetsgruppen har de bland annat arrangerat workshops för att generera idéer och främja en positiv och inkluderande arbetsmiljö där allas röst är lika viktig. 

Vi frågade Charlotta hur det känns att arbeta på en av Sveriges bästa arbetsplatser? 

- Det känns jättekul att vi även i år är med på listan. Vi har en fantastisk härlig sammanhållning på kontoret och arbetar aktivt för att förbättra och utveckla organisationen, så det är kul att det också lyser igenom i undersökningen, säger Charlotta Wennerström. 

Nathalie Olsson har varit en del av RSM i fyra år, och i sin roll som administratör och receptionist är hon en nyckelperson på Göteborgskontoret. Nathalie, vad tror du är hemligheten bakom RSM:s framgång? 

- Jag tror att vår framgång beror på vår starka teamanda och vår förmåga att samarbeta på ett effektivt sätt. Vi stöttar varandra, ger feedback och det viktigaste av allt - vi har kul ihop! Det skapar en bra grund för trivsel och utveckling. Att vi genom Great Place to Works undersökningar har möjligheten att utveckla vår organisation löpande ser jag som ytterligare ett verktyg för att fortsätta vår framgångssaga. 

Charlotta Wennerström, Nathalie Olsson & Kristofer Håkansson.

Om Sveriges Bästa Arbetsplatser 

Great Place to Work® genomför varje år den största globala medarbetarundersökningen där miljontals deltagare bedömer sina arbetsgivare. Organisationer rankas utifrån resultaten av 61 påståenden som mäter deras prestation inom olika områden. RSM:s höga betyg inom samtliga områden gör att vi utses till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2024. 

Jeanette Bergvall, VD på Great Place to Work®, kommenterar RSM:s utmärkelse: 

"RSM är en förebild när det kommer till sättet att arbeta med tillit, stolthet och gemenskap på. Vi är övertygade om att deras framgångsrika arbete sätter en positiv standard för branschen, som fler kommer att vilja ta efter. Vi är imponerade av deras resultat och ser fram emot att följa deras fortsatta framgångsresa som kommer av engagerade medarbetare."

Amanda Jonsson, Pernilla Nyqvist och Linda Modinger

- Det är med en otrolig stolthet som vi återigen kan konstatera att vi är en av Sveriges Bästa Arbetsplatser. Detta är ett bevis på vår strävan att bygga en arbetsmiljö där varje individ känner sig inkluderad och trivs, säger Karl Andersson, VD på RSM i Stockholm. 

Pernilla Nyqvist, som också är med och leder arbetet med Great Place to Work på RSM, delar här med sig av gruppens strategi för att hantera feedback och främja en positiv arbetsmiljö. 

- På RSM arbetar vi aktivt med feedback och följer löpande upp medarbetarnas välmående och arbetsmiljö. Vi tar till oss insikterna från våra medarbetare och ser varje feedback som en möjlighet till förbättring. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa våra metoder och processer för att säkerställa en positiv arbetsmiljö för alla. 

På frågan om framtidsplaner och målsättningar svarar Pernilla: 

- Vi arbetar löpande med ett antal aktiviteter för att följa upp medarbetarnas välmående och för att stärka en god arbetsmiljö. Det kommer vi att fortsätta med framgent och vår yttersta målsättning är att medarbetarna ska tycka att vi har en positiv och inkluderande företagskultur. 

- Vi vill såklart alltid förbättra oss, men det är lika viktigt för oss att vårda och bibehålla det som har gjort oss framgångsrika på RSM hittills, säger Pernilla.

Karl Andersson och Kristofer Håkansson avslutar med att rikta ett stort tack till vårt fantastiska Great Place to Work-team på RSM! Ni bör känna er extra stolta för ert oerhört betydelsefulla arbete. 

Pernilla Nyqvist & Karl Andersson

 

Vill du också arbeta på en av Sveriges bästa arbetsplatser, besök vår karriärsida här.