Vid årsskiftet tillträdde Louise Thuresson som ny affärsområdesansvarig till revisionsavdelningen i Stockholm. Louise är auktoriserad revisor med lång erfarenhet i branschen. Idag ansvarar Louise för ett trettiotal revisorer på Stockholmskontoret och hon kommer att vara en stor tillgång för affärsområdets fortsatta utveckling. 

Vi satte oss ner en stund för att prata om hur det känns i den nya rollen och hur hennes framtidsvision för RSM och revisionsavdelningen ser ut.

Stort grattis till din nya tjänst Louise, hur känns det? Tack så mycket! Det känns som en väldigt stor utmaning. Samtidigt känner jag starkt stöd och förtroende från ledningen. Så framför allt känns det väldigt roligt, en spännande tid!

Det måste kännas roligt att få stort förtroende från ledningen? Ja, absolut! Det är något som genomsyrar RSM tycker jag. Att vi lyfter varandra och att det ges förtroende till medarbetarna. Det bidrar till en stor utveckling hos samtliga inom företaget, tycker Louise.

Vilka egenskaper hos dig tror du kan vara till fördel inför din nya roll? Jag vill uppfattas som tillgänglig, både att jag tar mig tid och att jag är lyhörd för synpunkter och förslag. I perioder så jobbar många mycket och upplever såklart en stress. Då tycker jag att humor är viktigt, det minskar pressen om vi kan skratta tillsammans och det hoppas jag att jag kan bidra med. Det är också viktigt för mig att mina kollegor upplever att jag är tydlig och att de får utvecklande feedback. De ska känna sig uppskattade och att de är viktiga för vårt samarbete.

Du har fått din nya roll då du har de egenskaper som många söker hos en ledare. Men vilka egenskaper vill du själv se hos en i ledande position? Jag tycker det är viktigt att man får känna sig sedd och bli uppmärksammad för det man gör. Samt ärlig feedback så att man får möjlighet att utveckla både styrkor och svagheter. 

Hur ser dina mål ut för affärsområdet? Utvecklingen av affärsområdet är en uppgift som vi alla på revisionsavdelningen har tillsammans. Vi vill fortsätta växa hållbart där medarbetare mår bra och har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. För att göra det måste vi fortsätta attrahera medarbetare som har RSM som sitt förstahandsval som arbetsplats. Våra studentansvariga är jätteviktiga i att marknadsföra oss på universitet och högskolor. Vi har även ett stort fokus på kvalitetsfrågor och kompetensutveckling hos medarbetare vilket också utvecklar oss som både affärsområde och företag.

Varför blev RSM arbetsplatsen för dig, vad gillar du med RSM? På RSM har jag möjlighet att vara med och påverka. Det finns otroligt mycket kompetens på RSM. Alla känner varandra vilket gör att det blir lätt att ställa en fråga till en kollega som är expert på sitt område. Vi har helt enkelt ett mycket bra kunskapsutbyte mellan avdelningar vilket gör att jag känner att jag hela tiden kan utvecklas och lära mig mer. På RSM har vi högt i tak och gör mycket roligt tillsammans. Jag har många goda vänner som också är kollegor. 

Louise, idag är det internationella kvinnodagen, har du något tips till andra kvinnor i branschen som vill bli ledare? Jag tror på att välja en arbetsplats där man känner att man blir sedd och uppskattad för det man gör. Man måste kontinuerligt utmana sig själv och våga ta för sig. Ett tips är också att hitta någon att se upp till. Det ger inspiration till utveckling och kan föra dig närmare ditt mål, säger Louise. 

Vi vill avsluta med att säga stort grattis och önska Louise all lycka till i sin nya roll på RSM!

 

Vill du komma i kontakt med vår revisionsavdelning? Se nedan,