Står du i valet och kvalet om att starta ett nytt aktiebolag? I så fall är det skattemässigt fördelaktigt att göra detta innan årets slut. 

Varför är det så? Elsa Gyllén, ansvarig för Bolagstjänster på RSM förklarar: 

– Om du startar verksamheten i december 2022 så kommer det första räkenskapsåret med kalenderår i normalfallet sluta 31 december 2023. Beslut om utdelning kan alltså tidigast göras 2024. Samma princip gäller om du skulle starta ditt bolag i januari 2023, men - skillnaden är att om du har bildat aktiebolaget innan årsskiftet så får du som aktieägare tillgodoräkna dig två års schablonbelopp i utdelningsutrymme (gränsbelopp) istället för ett. 

Gränsbeloppet är det belopp som fåmansföretag kan dela ut till ägarna till lägre skatt enligt de s.k. 3:12-reglerna. Utdelningen beskattas med 20 procent så länge det ryms inom det beräknade utdelningsutrymmet, dels från året som gått men även sparat utrymme från tidigare år. Därför är det bra att skaffa sig ett högt gränsbelopp, även om bolaget inte kan göra några utdelningar. 

– Det räcker med att bolaget är stiftat, det vill säga att stiftelseurkunden är påskriven av ägarna av det nystartade aktiebolaget innan årsskiftet. Ansökan om registrering till Bolagsverket behöver inte vara skickad innan årets slut, berättar Elsa. 

Intresserad? Kontakta Elsa Gyllén så hjälper hon er med ert bolag. 

Köpa ett färdigt lagerbolag?

Skulle ni istället vara intresserad av att köpa ett färdigt lagerbolag så hjälper RSM gärna till att förmedla kontakt med våra trygga samarbetspartners.