Funderar du på att starta ett nytt aktiebolag? Då är det skattemässigt fördelaktigt att göra det innan årets slut. 

 

Varför är det så? Elsa Gyllén, ansvarig för Bolagstjänster på RSM, förklarar: 

 

– Om du startar verksamheten i december 2023 kommer det första räkenskapsåret med kalenderår normalt att avslutas den 31 december 2024. Beslut om utdelning kan tidigast göras 2025. Samma princip gäller om du skulle starta ditt bolag i januari 2024, men - skillnaden är att om du har bildat aktiebolaget innan årsskiftet så får du som aktieägare tillgodoräkna dig två års schablonbelopp i utdelningsutrymme (gränsbelopp) istället för ett. 

 

Gränsbeloppet är det belopp som fåmansföretag kan dela ut till ägarna till lägre skatt enligt de s.k. 3:12-reglerna. Utdelningen beskattas med 20 procent så länge det ryms inom det beräknade utdelningsutrymmet, dels från året som gått men även sparat utrymme från tidigare år. Därför är det bra att skaffa sig ett högt gränsbelopp, även om bolaget inte kan göra några utdelningar. 

 

– Det räcker med att bolaget är stiftat, det vill säga att stiftelseurkunden är underskriven av ägarna av det nystartade aktiebolaget innan årsskiftet. Ansökan om registrering till Bolagsverket behöver inte vara skickad innan årets slut, berättar Elsa. 

 

Intresserad?

Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt bolag. 

Köpa ett färdigt lagerbolag?

Skulle ni istället vara intresserad av att köpa ett färdigt lagerbolag så hjälper RSM gärna till att förmedla kontakt med våra trygga samarbetspartners.