Rätt tillämpning av reglerna om CFC-bolag 

 

CFC-reglerna (Controlled Foreign Company) syftar till att motverka skatteflykt genom att beskatta inkomster som genereras av utländska dotterbolag som kontrolleras av personer eller företag i Sverige. Syftet är att förhindra att svenska företag eller individer undviker att betala skatt genom att placera sina intäkter i länder med låg eller ingen skatt. Enligt dessa regler kan svenska företag eller personer bli skyldiga att betala skatt i Sverige på vissa utländska inkomster om skattesatsen i det land där företaget är registrerat är låg (om skattesatsen är under 11,33%) 

 

Det finns dock ett antal undantagsregler från CFC-beskattning som kan bli aktuell även om det utländska bolaget är placerat i ett land med låg skattesats. Detta kan bland annat bero på vilket land bolaget finns i samt vilken typ av verksamhet som bedrivs. Dessa undantagsregler kan vara komplexa men kan vid rätt tillämpning undanröja risken för CFC-beskattning. 

 

Har ditt företag fått en förfrågan från Skatteverket där man vill utreda om ditt utländska bolag kan vara ett CFC-bolag rekommenderar vi er att ta kontakt med oss på RSM för att säkerställa att svaret till Skatteverket innehåller rätt tillämpning av reglerna. 

 

Kontakta RSM för rådgivning kring CFC-reglerna 

 

Har du frågor kring vilka möjligheter och risker som finns med utländska bolag i din bolagsstruktur är du varmt välkommen för ett förutsättningslöst samtal eller möte med oss på RSM.