Budgetpropositionen för 2024 presenterades av regeringen den 20 september. Förslagen som regeringen lägger fram innehåller en del förslag på förändringar inom skatteområdet. Här nedanför listar vi några av förslagen.

 

Uppräkning av skiktgräns för statlig inkomstskatt pausas

Regeringen föreslår att ingen uppräkning av skiktgränsen för när statlig inkomstskatt (20 %) betalas. Den nuvarande skiktgränsen (598 500 kronor) blir därmed samma även för inkomståret 2024.

Jobbskatteavdrag

Förstärkning av jobbskatteavdraget som finansieras med att skiktgränsen inte räknas upp. Förstärkningen är tänkt att rikta sig till de med heltidsarbete som har låga och medelhöga inkomster. Jobbskatteavdraget för äldre är även tänkt att ändras så att den följer prisutvecklingen och höjs i ålder från 65 till 66 år. Förslagen om hur jobbskatteavdraget kommer att ändras lämnas till riksdagen senare i höst. 

Grundavdrag äldre

Förslaget innebär att grundavdraget för de äldre höjs på samma sätt som jobbskatteavdraget för att möta prisutvecklingen. De som är födda 1957 kommer att kompenseras för att de inte ska behöva vänta ytterligare ett år på det förhöjda grundavdraget. De kommer att bli kompenserade genom en utbetalning på skattekontot från 1 juli 2024. Ingen ansökan krävs.

Rot- och rutarbete - höjt tak tillfälligt

En tillfällig höjning av taket för rotavdraget föreslås. I förslaget ingår tillfälligt införda separata tak för rot- respektive rutavdraget på 75 000 kronor per person under 2024. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Omsättningsgräns moms

Förslaget innebär att gränsen undantaget från moms höjs från 80 000 kronor till 120 000 kronor från den 1 januari 2025. 

Expertskatt

Regeringen föreslår att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla i högst 5 år till att gälla i högst sju år. Det kommande förslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

Marknadsmässig ränta vid ränteförmån 

Beräkningen av ränteförmån föreslås ändras genom att höja jämförelseräntan med 0,5%. Det innebär att jämförelseräntan blir statslåneräntan + 1,5%. Reglerna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2024.

Sänkt skatt på drivmedel

En sänkning av energiskatten på bensin (miljöklass 1) för 2024 föreslås så att summan av energi- och koldioxidskatten blir 60 öre lägre per liter 2024 än skatten år 2023. Energiskatten på övrig bensin sänks då på motsvarande sätt.

För energiskatten på diesel (miljöklass 1) för 2024 föreslås en sänkning med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande indexeringsregler. Förslaget avseende 2024 föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Plastpåseskatten avskaffas den 1 november 2024

Avskaffandet av plastpåseskatten den 1 november 2024 innebär att den tidigare befintliga skatten på plastpåsar kommer att upphöra. Plastpåseskatten infördes 2017 för att minska användningen av plastpåsar och främja hållbarhet genom att öka kostnaden för dessa påsar.

Slopad nedsättning arbetsgivaravgifter för 15–18 år

Regeringen föreslår att ta bort den tidigare befintliga skattelättnaden för arbetsgivare som anställer ungdomar i den åldersgruppen.