RSM är en av Europas bästa arbetsplatser!

 

RSM är mycket stolta över att meddela att vi har utsetts till en av de bästa arbetsplatserna i Europa. Vi rankas som nummer 22 i kategorin multinationella företag på listan över de 150 företag i Europa som fått detta erkännande.

 

Det bästa av allt är att våra egna medarbetare är ansvariga för denna prestation. De deltog i den världsberömda medarbetarundersökningen från Great Place To Work - utformad för att få insikt i hur människor känner för sin arbetsgivare och sin arbetsmiljö. 

 

Resultatet? Vi är inte bara en av de bästa arbetsplatserna i vårt eget land, utan i hela Europa!

 

 

 

Att spegla förtroendet

Medarbetarundersökningen från Great Place To Work är utformad för att illustrera hur specifika medarbetaruppfattningar kan påverka deras förtroende för sin arbetsgivare och för organisationens kultur. 

 

Fler än 2,6 miljoner europeiska medarbetare ombads beskriva hur de upplevde sin arbetsmiljö. De rankade sin arbetsgivare utifrån påståenden som "Det här är en psykiskt hälsosam arbetsplats" till "När det går bra för organisationen får alla ta del av det".

 

Uttalandena berör en mängd olika aspekter som rör respekt, rättvisa, stolthet och gemenskap - alla aspekter som organisationen Great Place To Work använder för att avgöra hur bra en arbetsplats är. Genom omfattande forskning och erfarenhet kan Great Place To Work avgöra vad som krävs för att göra en företagskultur trovärdig, säker och hälsosam för medarbetarna.

 

Fastställande av listan

För att utses som en av Europas Bästa Arbetsplatser måste ett företag först rankas mycket högt bland andra organisationer av samma storlek i sitt eget land. Därefter rankas de högst rankade inom varje storlek i varje land på en enda europeisk lista. Av de 3 350 deltagande företagen - små, medelstora, stora och multinationella - har endast 150 av de bästa arbetsplatserna i Europa valts ut.

 

Att bli erkända som en av Europas bästa arbetsplatser är en direkt följd av våra medarbetares engagemang, trivsel och förtroende för bolaget. Vi kommer fortsätta arbeta tillsammans för att upprätthålla och ytterligare förbättra vår arbetsmiljö och företagskultur. Tillsammans skapar vi framgång.