Suppleantens främsta uppgift är att säkerställa att styrelsearbetet kan fortgå trots oförutsedda omständigheter. Lär dig allt du behöver veta innan du tackar ja till titeln, eller utser en suppleant i ditt bolag.

 

Styrelsesuppleanter är oumbärliga hjältar i företagsvärlden, även om deras roll ibland kan verka som en formalitet. Dessa reservledamöter kallas in när en ordinarie styrelsemedlem inte kan fullfölja sina åtaganden på grund av avgång, avstängning, sjukdom eller frånvaro. Deras främsta uppgift är att säkerställa att styrelsearbetet kan fortsätta smidigt trots oförutsedda omständigheter.

 

En vanlig missuppfattning är att rollen som styrelsesuppleant är enkel och okomplicerad.

 

Tvärtom kan suppleantens arbete bli mycket ansvarsfullt och krävande, särskilt i mindre företag där varje styrelsemedlem spelar en central roll. Om den ordinarie styrelseledamoten inte kan fullfölja sina uppgifter hamnar suppleanten plötsligt i en situation där hen får ett större ansvar än förväntat.

 

Att vara en styrelsesuppleant är inte bara en position, det är en roll som kräver kompetens, insikt och beredskap att axla ansvar.

 

Ta exemplet med bolaget ABC Sverige AB och den oväntade frånvaron av VD Malin. Malin, företagets VD och styrelseledamot, drabbas av en allvarlig sjukdom och kan inte längre utföra sina arbetsuppgifter eller närvara vid styrelsemöten. I detta skede träder Thomas, som är utsedd som suppleant för Malin, in i bilden. Enligt bolagets stadgar och beslut på årsstämman är Thomas redo att ersätta Malin som styrelseledamot när hon inte kan fullgöra sina plikter.

Thomas får nu en oväntad uppgift som styrelsesuppleant. Han måste ta över som bolagets tillfälliga VD och styrelseledamot, ansvarig för att leda bolaget, fatta strategiska beslut, hantera affärsplaner och andra operativa uppgifter som tidigare låg på Malins ansvar. Dessutom måste han se till att bolagets bokföring är korrekt och att alla nödvändiga dokument, inklusive årsredovisningen och skattedeklarationer, hanteras i tid och enligt lagens krav.

Detta exempel belyser det kritiska ögonblicket när en suppleant blir en nyckelperson för ett företag. Genom att träda in och ta över ansvaret för en ordinarie ledamot i oväntade och krävande situationer, visar suppleanten att deras roll inte bara är en formell titel utan en avgörande länk för företagets kontinuitet och framgång. 

 

Suppleanter är företagens säkerhetsnät och en viktig del av att säkerställa företagets stabilitet och framtid.

 

Därför är det av yttersta vikt att välja suppleanter med omsorg. Se till att personen ni utser är engagerad, håller sig informerad om företaget och att denne är redo att agera när det krävs, för att säkerställa företagens framgång. 

Och samma sak gäller dig som fått frågan om att bli suppleant – ha i åtanke att det inte bara är en titel, innan du bestämmer dig för att tacka ja, se till så att du är redo att axla ansvaret som det kan komma att innebära. 

 

Kontakta oss för rådgivning

Behöver du rådgivning gällande styrelsefrågor så tveka inte att kontakta Elsa Gyllén, Ansvarig på Bolagstjänster hos oss via kontaktformuläret nedan.