Det finns ofta en hel del att tänka på när man som företagare ska avsluta året, och för många sker det under en period kantad av helgfirande och ledigheter. Nedan ger vi några tips om vad du redan nu kan fundera på för att förbereda för årsbokslutet. 

 

- Det finns ofta möjligheter att genom aktiva åtgärder påverka ditt bolags finansiella rapporter. Genom att exempelvis fakturera i god tid, betala av skulder eller hålla låga lagervolymer kan du förbättra nyckeltal såsom soliditet och kassalikviditet. 

 

- Behöver du inom kort göra investeringar i förbrukningsinventarier? Många gånger finns möjlighet att redovisa sådana utgifter som kostnad, vilket sänker ditt företags resultat och därmed bolagets inkomstskatt. Det kan därmed vara en fördel att göra sådana inköp innan årsskiftet. 

 

- Har ditt företag gjort stora vinster under året eller tidigare år och vill skjuta upp betalning av skatt på årets resultat med hjälp av periodiseringsfonder? Fundera i god tid på om det är fördelaktigt för bolaget med periodiseringsfonder när nu schablonräntan på periodiseringsfonder höjts ordentligt jämfört med tidigare år. 

 

- Att redovisningen av intäkter och kostnader sker på rätt sida om årsskiftet (periodisering) är i många företag en utmaning. Se över dina rutiner och transaktioner på förhand för att minska risken för fel eller förseningar i bokslutsarbetet. 

 

- Har du tagit rätt lön under året för att kvalificera dig för att använda löneunderlaget i din beräkning av lågbeskattad utdelning? Missa annars inte att justera din lön under december, sen är det försent. 

 

- Fundera på vilka intressenter som kan tänkas läsa din årsredovisning, vilken information vill du förmedla till dem? Förbered din förvaltningsberättelse och eventuella tilläggsupplysningar samt noter i god tid och använd årsredovisningen i företagets kommunikation. Det är sällan negativt att vara transparent. 

 

- Har ditt företag förhållanden som väsentligen kan påverka en intressents bedömning av bolaget men som inte framgår av årsredovisningens obligatoriska finansiella rapporter eller noter? Glöm inte att sådana förhållanden ska omnämnas i förvaltningsberättelsen. 

 

 

Kontakta oss

 

Ta kontakt med din revisor, konsult eller skattejurist för att få råd och ytterligare tips samt för att planera för en effektiv bokslutsprocess!