Daniel Hasslund
IT-Ansvarig, Digital Services

Daniel är en erfaren IT utvecklare med lång erfarenhet inom branschen. Han har en omfattande kunskap inom applikationer som bland annat SAP, Dynamics och Microsoft 365.

Daniel specialiserar sig på att stödja små och medelstora företag som behöver utarbeta en IT-strategi eller se över den befintliga strategin. Han ansvarar idag för utvecklingen och uppbyggnaden av IT-tjänster hos RSM Sverige. Daniel betonar vikten av att anpassa IT-strategier till företags mål och syften.

Med en stark passion för att hjälpa företag att analysera sin nuvarande situation identifierar han möjligheter för digitalisering och strävar efter att göra IT-verksamheten mer kostnadseffektiv genom att utnyttja befintliga licenser och leverantörstjänster. Daniel lägger även stor vikt vid säkerhet och efterlevnad. Allt för att kundens upplevelse ska bli så bra och trygg som möjligt.