Elsa Gyllén
Ansvarig bolagstjänster

Elsa har arbetat på RSM sedan våren 2015 och har sedan start arbetat huvudsakligen med bolagsfrågor.  

Elsa leder arbetet med Bolagstjänster på RSM i Sverige. Exempel på uppdrag är bolagsbildningar, allt från mindre start-ups till dotterbolag för internationella koncerner. Hon hanterar fusioner, både nationella och gränsöverskridande. Hon administrerar alla typer av emissioner, indragning av aktier, uppdelning av aktier, styrelseändringar, bolagsordningsändringar, dispensfrågor, digitala aktieböcker, lagerbolag samt diverse juridiska avtal. Hon förmedlar även kontakter med pålitliga samarbetspartners vid likvidationer eller komplexa aktieöverlåtelseavtal, där fokuset ligger på att assistera kunden genom dessa komplexa processer. 

Elsa arbetar tätt ihop med skatteavdelningen och många gånger blir det ett samspel för att ro i land större projekt. Hon får ofta in uppdrag via kundens revisor, eller direkt från kund / potentiell kund. Många case kommer också från RSM International, där utländska bolag ofta behöver hjälp när de ska etablera sig i Sverige eller behöver utvidga sin svenska verksamhet. 

Elsa har genomfört ett flertal kurser inom bolagsrätt och detta i kombination av många års erfarenhet har gett henne en spetskompetens inom just sitt område.