Elsa Gyllén
Ansvarig bolagstjänster

Elsa har arbetat på RSM sedan våren 2015 och har sedan start arbetat huvudsakligen med bolagsärenden. Hon arbetade innan dess inom detaljhandeln i 10 år. 

På RSM ansvarar Elsa för Bolagstjänster. Exempel på uppdrag är bolagsbildningar, både nationella och internationella, fusioner, emissioner, indragning av aktier, uppdelning av aktier, styrelseändringar, bolagsordningsändringar, dispensfrågor, digitala aktieböcker, ansvar för formalia vid köp av lagerbolag, samt förmedling av kontakt med våra pålitliga samarbetspartners vid likvidationer eller aktieöverlåtelseavtal. 

Elsa arbetar tätt ihop med skatteavdelningen och många gånger blir det ett samspel för att ro i land större projekt. Hon får ofta in sina uppdrag via kundens revisor, eller direkt från kund / potentiell kund. Många case kommer även från RSM International, där utländska bolag ofta behöver hjälp när de ska etablera sig i Sverige eller behöver utvidga sin svenska verksamhet. 

Elsa har genomfört ett flertal kurser inom bolagsrätt och detta i kombination av många års erfarenhet har gett henne en spetskompetens inom just sitt område.