Louise Thuresson
Affärsområdesansvarig Revision, Auktoriserad revisor

Louise är auktoriserad revisor och affärsområdesansvarig för revisionsavdelningen i Stockholm.

Louise har arbetat på RSM sedan 2018. Tidigare har hon arbetat på EY under drygt 7 år samt som redovisningschef på ett stort säkerhetsföretag. Louise breda erfarenhet är en stor fördel i mötet med kunden och ger en djup förståelse för kundens behov. Louise uppskattar glädjen på RSM och alla engagerade team som drivs av att skapa mervärde för sina kunder.