Jens Ödlund
Skattejurist, Partner

Jens är skattejurist och partner och har arbetat hos RSM i mer än tio år. Jens har lång erfarenhet från många delar av skatteområdet såsom 3:12-regelverket, optionsprogram, omstruktureringar, företagsförvärv och internationell beskattning. Uppdragen rör huvudsakligen ägarledda företag och internationella koncerner inom en stor bredd av branscher, bl.a. IT-, bygg-, fastighets- och hälsovårdsbranschen. 

Innan Jens började arbeta på RSM jobbade Jens som processförare på Skatteverket.