Mattias Edlund
Skattejurist, Skatteansvarig

Mattias är auktoriserad skatterådgivare och jurist. Han är affärsområdesansvarig för skatteavdelningen i Stockholm.

Mattias har arbetat på RSM sedan 2022. Han har en lång erfarenhet inom yrket från bland annat Skatteverket, PWC, Atlas Copco samt domstol. Mattias har en djup kunskap inom svensk och internationell företagsbeskattning, inkl. omstruktureringar och förvärv.