Patrik Högström
Auktoriserad revisor, Partner, Affärsområdesansvarig Consulting

Patrik är auktoriserad revisor, partner och affärsområdesansvarig för Consulting i Göteborg. Patrik sitter även i styrelsen samt är marknadschef i Göteborg. 

Patrik har arbetat på RSM sedan 2006. 2009 blev han auktoriserad revisor. Patrik arbetar mycket mot bygg och fastighetsbranschen. Han arbetar både med ägarledda och större internationella bolag. Patrik ger mycket konsultationer till sina kunder om exempelvis bolagsstrukturer.