Vi bistår dig i kapitalmarknadstransaktioner och konvertering till IFRS

Inom vårt Nordiska team har vi specialiserade medarbetare som kan arbeta nära dig under hela processen, från inledande förberedande analyser till och med att ni har era eget kapitalinstrument eller skuldinstrument upptagna för allmän handel.  

Tjänster vi kan tillhandahålla är exempelvis: 

  • ​Implementering och konvertering till nya redovisningsstandarder​
  • Framtagande och implementation av policydokument​
  • Proformaredovisning​
  • Biträde vid framtagande av prospekthandlingar eller investeringsmemorandum​
  • Stöd till CFO och Projektledning

Globalt nätverk 

Vi arbetar i nära samarbete med de nordiska RSM-kontoren och är ofta involverade i internationella transaktioner, både med private equity och industriella kunder. Genom RSM-nätverket har vi tillgång till bred global expertis och ytterligare kapacitet. Vi kan därför sätta ihop team över nationsgränserna när transaktionerna kräver detta. 

 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? 

Hör av dig via formuläret nedan.