Vi hjälper dig med styrelsearbete och bolagsändringar

Behöver du ändra i styrelsen, eller önskar ett nytt namn på ditt bolag? Behöver bolagsordningen uppdateras med exempelvis förbehåll eller ett annat räkenskapsår? Vi ombesörjer detta åt dig, så att du kan fokusera på din verksamhet.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

RSM erbjuder skräddarsydd rådgivning inom bolagsfrågor. Vi hjälper dig att fatta kloka beslut och optimera din företagsstruktur.

RSM sköter smidigt era styrelseändringar och garanterar korrekt och sömlös genomförande hos Bolagsverket.

Vill du byta namn på ditt bolag? Eller behöver ni ändra er verksamhetsbeskrivning? Vi ser till så att ändringarna blir korrekt genomförda hos Bolagsverket.

RSM bistår er med att sammanställa alla nödvändiga underlag för smidig anmälan av vinstutdelning i ert aktiebolag.

Vi hjälper er att anmäla särskild delgivningsmottagare om styrelsen endast består av utländska ledamöter. RSM kan även i vissa fall bistå som tillfällig delgivningsbar person i ert företags uppstartsfas i Sverige.

RSM assisterar er med att sammanställa dokumentation för omläggning av räkenskapsår och genomför ändringen smidigt hos berörda myndigheter.

Vi bistår er med att skapa protokoll från bolagsstämmor, styrelseprotokoll, föreningsstämmor, stadgar och övriga viktiga styrelsedokument.

Vill ni göra förändringar i er stiftelse, bostadsrättsförening eller ekonomiska förening? Vi har kompetens inom samtliga företag och föreningsformer.

RSM stödjer ert bolag vid ansökan om dispens från bosättningskravet om er styrelse inte uppfyller EES-kraven. Med vår långa erfarenhet hjälper vi er smidigt att motivera och genomföra ansökan, för att säkerställa att er verksamhet fortsätter utan avbrott eller utomstående inblandning i styrelsen.

Vi hjälper er ta fram erforderliga dokument i samband med filialändringar.

Behöver du rådgivning?

Tveka inte att höra av dig till oss på RSM.

Behöver du hjälp med något annat? 

Vi erbjuder även dessa tjänster: