Sverige
Språk

Språk

Företagsrådgivning

Ditt bollplank inom små och stora frågor

I stort sett alla som arbetar med bolag och bolagsfinanser har behov av duktiga rådgivare. Vi vill gärna fungera som ert naturliga bollplank, i såväl enkla, vardagliga frågor som i mer komplexa resonemang. Vi vill att du ska känna att ingen fråga är för liten eller för stor.

Du som är bolagsägare vet att den privata ekonomin ofta hänger ihop med bolagets. Vi hjälper dig gärna med alla typer av privata frågeställningar – ett bra sätt att få kontroll på helheten.

Personlig företagsrådgivare

Hos RSM får du din egen kontaktperson som följer dig och ditt företag. Av erfarenhet vet vi att det ger ett nära samarbete, som också främjar resultatet. På RSM bygger vi starka kundrelationer som grundar sig på en djup förståelse för det som betyder mest för våra kunder. Det är vår starka känsla för goda samarbeten som särskiljer oss på marknaden. Vi kommer alltid att sträva efter att förstå dig, dina målsättningar och dina ambitioner. Vår önskan är att vara ditt förstahandsval när du söker råd för din verksamhet.

Genom att dela med oss av idéer och insikter från våra seniora medarbetare, bidrar vi med såväl lokal som global expertis till din verksamhet. Vi vill att du som kund ska känna att vi har förstått dig så att du kan gå vidare i dina affärbeslut med trygghet och självförtroende. 

Våra styrkor inom rådgivning:

  • Effektiv och kvalitetssäkrad organisation
  • Bred kompetens och lång erfarenhet
  • Engagerade medarbetare
  • Långa relationer
  • Hög tillgänglighet - 24 timmars kontaktgaranti
  • Korta beslutsvägar

Kontakta ditt lokala RSM kontor för mer information om våra rådgivningstjänster.  Vi ser till att du kommer i kontakt med den expert med mest erfarenhet av den bransch som du och ditt företag är verksam inom.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››