Företagsrådgivning

Du som är bolagsägare vet att den privata ekonomin ofta hänger ihop med bolagets. Vi hjälper dig gärna med alla typer av privata frågeställningar – ett bra sätt att få kontroll på helheten.

Ditt naturliga bollplank

Oavsett hur din affärssituation eller ditt bolags finanser ser ut kan varje företag, vid någon tidpunkt, ha behov av duktiga rådgivare. Vi vill gärna fungera som ditt naturliga bollplank, i såväl enkla, vardagliga frågor som i mer komplexa resonemang. Vi vill att du ska känna att ingen fråga är för liten eller för stor.

Personlig företagsrådgivare

Hos RSM får du din egen kontaktperson som följer dig och ditt företag. Av erfarenhet vet vi att det ger ett nära samarbete, som också främjar resultatet.
På RSM bygger vi starka kundrelationer som grundar sig på en djup förståelse för det som betyder mest för våra kunder.

Vi kommer alltid att sträva efter att förstå dig, dina målsättningar och dina ambitioner

Det är vår starka känsla för goda samarbeten som särskiljer oss på marknaden.
Vår önskan är att vara ditt förstahandsval när du söker råd för din verksamhet.

Genom att dela med oss av idéer och insikter, bidrar vi med såväl lokal som global expertis till din verksamhet. Vi vill att du som kund ska känna att vi har förstått dig så att du, med trygghet och självförtoende, kan gå vidare i dina affärbeslut. 

Våra styrkor inom företagsrådgivning
- Effektiv och kvalitetssäkrad organisation
- Bred kompetens och lång erfarenhet
- Engagerade medarbetare
- Långa relationer
- Korta beslutsvägar
- Hög tillgänglighet - 24-timmars kontaktgaranti

Kontakta ditt lokala RSM kontor för mer information om våra rådgivningstjänster. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››