Hur vi möjliggör att våra medarbetare når sin högsta potential

För att attrahera och knyta rätt kandidater till oss så arbetar vi proaktivt med Employer Branding genom att berätta vilka vi är i form av storytelling på sociala medier. På så sätt skapar vi ett medvetande om RSM hos potentiella kandidater. När vi går ut och söker skarpt har vi lagt grunden och de sökande vet vilka vi är och söker till oss av rätt anledning. 

Vi rekryterar fördomsfritt, objektivt och utan diskriminering. Alla ska ha samma möjligheter och våra processer ska inkludera alla. Tekniska kunskaper och branscherfarenhet tillsammans med stort fokus på värderingar och engagemang är fokus när vi rekryterar. Från storytelling, uppsökande och annonser till intervjuer, är vi tydliga med att beskriva RSM:s kultur och värderingar. 

 

Vi coachar våra medarbetare 

Vårt coachsystem är en avgörande del i utvecklingen av medarbetarna. Vi vill tillvarata och utveckla deras kompetens, de är det viktigaste vi har. 

Med coachsystemet vill vi identifiera allas unikiteter, och starka egenskaper som bör tas tillvara, men även områden som behöver utvecklas. 

Vi synkar personliga mål/motiveringar med organisationens mål för att uppnå störst potential. Våra rutiner medverkar till att coach, andra ledare och även medarbetare själva, i ett tidigt stadie, kan fånga upp eventuella arbetsrelaterade problem eller situationer som kan leda till problem. 

Det är viktigt att medarbetarna vågar lyfta olika typer av frågor, något som förutsätter att medarbetare känner tillit och har förtroende för sin coach och andra ledare. Det är därför viktigt för oss att säkerställa att vi har en arbetsplats med ett tolerant arbetsklimat och tillgängliga coacher och ledare.

 

Utbildning och utveckling 

Medarbetarna erbjuds både interna och externa utbildningar inom olika områden för att bredda och fördjupa den tekniska kompetensen, men också utbildningar inom projektledning och ledarskap. 

För medarbetare som har förutsättningar, och vill utvecklas inom ledarskap, erbjuder RSM ledarskapsprogram på olika nivåer. Ett av dem som pågår nu är Next Gen, ett ledarskapsprogram som riktar sig till medarbetare som har identifierats som nästa generations ledare. 

Personer som har potential och har visat stort engagemang får möjlighet att gå utbildningen. De utvalda har skilda profiler och olika roller/positioner på RSM. Programmet pågår under ett års tid med återkommande heldagsaktiviteter ledda av två externa konsulter som är specialiserade på ledarskap och kommunikation. 

Med vår struktur, vårt coachsystem och våra rutiner, ser och hör vi varandra dagligen. Vi har ledare på alla nivåer som är engagerade i våra medarbetares prestationer och måna om personalens hälsa. På så sätt skapar vi en trygg arbetsplats, en arbetsplats som ledare och medarbetare kan vara stolta över. 

Förståelse och insikt i en medarbetares olika förutsättningar, exempelvis utländsk bakgrund, hemförhållanden, arbetslivserfarenhet och utbildning ökar möjligheterna för att medarbetaren har en passande roll och uppdragsstruktur. 

En medarbetares förutsättningar ändras kontinuerligt, dels genom nya erfarenheter på arbetet och dels av en ny livssituation eller annan yttre påverkan. 

 

Så skapar vi trivsel i vardagen 

Glädje och trivsel stärker gemenskapen och påverkar inte bara den enskilda medarbetarens välbefinnande, utan också hur vi ser på varandras egenskaper och förutsättningar. 

En glad och nöjd medarbetare och ledare som trivs på RSM lägger inte bara grunden för lojalitet och en lång anställning på RSM, utan sprider också glädje och trivsel till andra. 

Nöjda medarbetare som trivs hos oss har en större benägenhet att förstå och respektera andra medarbetares situation och vilja att stötta eller avlasta en hårt arbetande kollega. 

Vi framhåller lärande och kompetens i våra riktade aktiviteter men prioriterar också aktiviteter med inslag av nöje och trivsel, som exempelvis skidresor, löparresor, Tough viking, Göteborgsvarvet, yoga, vinterbad, eller afterwork i RSM-baren. 

Vi genomför en mängd olika aktiviteter i syfte att stärka trivseln och glädjen på RSM och initiativen kommer både från ledare och övrig personal.