Forward Sprint är ett internationellt program där RSM samlar juniora anställda från runt om hela Europa. Syftet är att de anställda ska generera kreativa lösningar till diverse utmaningar som RSM bemöter i dagsläget. 

Programmet startade i september där 42 deltagare från RSM:s kontor runt om i Europa deltog i löpande workshops över Zoom samt en fysisk träff i Split, Kroatien. 

- I Split fick vi äntligen träffa varandra i verkligheten och dela med oss av våra erfarenheter och kulturer, berättar Alexandra Kantonenko, revisor på kontoret i Göteborg, som var en av de två deltagarna från Sverige. 

- Dessutom fick vi möjlighet att arbeta gruppvis med vår utmaning. Jag var med i gruppen som arbetade med frågor om jämställdhet, bland annat om hur RSM aktivt kan jobba för att öka antalet kvinnliga ledare och förebilder. 

RSM Forward Sprint riktar sig till framtida ledare, som är relativt juniora och har arbetat minst två och max sex år på RSM. Deltagarna delas in i grupper som tilldelas varsin affärsutmaning som slutligen presenteras för en panel av internationella ledare. 

Programmet avslutades i slutet av november där de vinnande teamen presenterades. Annisa Elling, Manager på Stockholmskontoret, kom på en tredje plats med sitt team Hiring with the stars som kom med idéer för hur RSM:s varumärke ska bli mer igenkännligt för framtida medarbetare genom alternativa lösningar för praktik- och mentorsprogram.