Värdering

Det finns olika slags värderingar och olika behov och situationer då en värdering av ett företag och dess tillgångar samt skulder kan behövas. ​

Våra värderingsspecialister bistår dig med värderingar i anslutning till exempelvis:

  • Förvärv eller Avyttring​ 
  • Förändring av ägarkretsen​ 
  • Vid incitamentsprogram till medarbetare​ 
  • Nedskrivningsprövningar​ 
  • Allmänna värderingsuppdrag där ni önskar få en indikation på företagets värde​
  • Framtagande av policys, rutiner och värderingsmodeller för Investmentföretag

Metod och omfattning diskuteras i nära samråd med dig som kund så att vi kan anpassa insats och tidsåtgång efter behov.

Globalt nätverk 

Vi arbetar i nära samarbete med de nordiska RSM-kontoren och är ofta involverade i internationella transaktioner, både med private equity och industriella kunder. Genom RSM-nätverket har vi tillgång till bred global expertis och ytterligare kapacitet. Vi kan därför sätta ihop team över nationsgränserna när transaktionerna kräver detta. 

 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? 

Hör av dig via formuläret nedan.