Värdering av företag är avgörande vid förvärv, avyttring och ägarförändringar

Oavsett om du går du i tankar kring förvärv eller avyttring eller om det sker det förändringar i ägarkretsen kan värdering av företag vara avgörande. Trots att det finns allmänt accepterade värderingsmetoder är det erfarenhet och kunskap som verkligen spelar roll. Därför är det viktigt att alltid söka hjälp av erfarna specialister som har en djup förståelse för den ekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna. 

Vi på RSM har specialister inom alla områden och tack vare vårt Nordiska team med specialister kan vi bistå dig med värderingar i anslutning till exempelvis: ​

.

.

.

.

.

.

Globalt nätverk 

Vi arbetar i nära samarbete med de nordiska RSM-kontoren och är ofta involverade i internationella transaktioner, både med private equity och industriella kunder. Genom RSM-nätverket har vi tillgång till bred global expertis och ytterligare kapacitet. Vi kan därför sätta ihop team över nationsgränserna när transaktionerna kräver detta. 

 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? 

Hör av dig via formuläret nedan.