Sverige
Språk

Språk

Skatt

Vilken skattestrategi passar dig?

Vi på RSM kan underlätta ditt arbete med att skapa en skattestrategi för alla typer av verksamheter. En lyckad skattestrategi ökar dina möjligheter till god lönsamhet.  Vi har djup kunskap om aktuella regler och frågeställningar och kan vägleda dig till en långsiktigt hållbar strategi, såväl för ditt företag som för dig som individ.

Ta hjälp av våra erfarna skatterådgivare

Våra erfarna skatteexperter kan ge dig praktiska, affärsinriktade och socialt ansvarstagande råd. Tillsammans arbetar vi för att finna bästa tänkbara skattelösningar för din verksamhet, samtidigt som vi alltid sätter din verksamhets integritet och goda rykte främst.

Skatteprocesser och momsfrågor är andra viktiga områden där våra rutinerade skattejurister kan innebära skillnaden mellan ett bra och ett dåligt resultat.

Specialister på familjeägda företag

En av RSM:s specialiteter är frågor som rör familjeägda bolag. Vi har stor erfarenhet av att skapa trygghet och långsiktig planering när det gäller exempelvis generationsskiften, omstruktureringar samt hem- och utlandsflytt.

När det gäller företagsöverlåtelser, utköp av delägare eller intag av nya delägare finns flera aspekter att ta hänsyn till på både bolags- och delägarnivå. Vi hjälper dig att genomföra affären på det mest skatteeffektiva sättet, utifrån dina behov och villkor.

Globalt nätverk av skatteexperter

Om du bedriver en global verksamhet, som hanterar de komplicerade skatteregler som gäller på olika marknader i världen, vet du vilken utmaning detta är. RSM kan hjälpa dig att möta denna utmaning. Genom vårt globala nätverk av skatteexperter, inom alla jurisdiktioner, kan vi erbjuda dig dagsaktuell kunskap om lokala förutsättningar och regler.

  • Minimal byråkrati med korta beslutsvägar
  • Snabba och träffsäkra svar
  • Proaktivt arbetssätt
  • Hög tillgänglighet – 24 timmars kontaktgaranti
  • Personlig kontakt

Kontakta ditt lokala RSM kontor för mer information om våra tjänster inom skatt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››