RSM Sweden
Språk

Språk

Skatt

Vilken skattestrategi passar dig?

Vi på RSM kan underlätta ditt arbete med att skapa en skattestrategi för alla typer av verksamheter. En lyckad skattestrategi ökar dina möjligheter till god lönsamhet. Det faktum att RSM finns i 117 länder betyder att vi kan erbjuda detaljkunskap om regelverken i en stor del av jordens länder. Vi har djup kunskap kring aktuella regler och frågeställningar och kan vägleda dig till en långsiktigt hållbar strategi, såväl för ditt bolag som för dig som individ.

Ta hjälp av våra erfarna skatterådgivare

Vi ger dig praktiska, affärsinriktade och socialt ansvarstagande råd med hjälp av våra erfarna skatteexperter. Tillsammans arbetar vi hängivet för att finna de bästa tänkbara skattelösningarna för din verksamhet, samtidigt som vi alltid sätter din verksamhets integritet och goda rykte i främsta rummet.

Skatteprocesser och momsfrågor är andra viktiga områden där våra skickliga och hängivna skattejurister kan innebära skillnaden mellan ett bra och dåligt resultat. Kontakta ditt lokala RSM kontor så hjälper vi dig vidare!

Specialister på familjeägda företag

En av RSM:s specialiteter är frågor som rör familjeägda bolag. Vi har stor erfarenhet av att skapa trygghet och långsiktig planering när det gäller exempelvis generationsskiften, omstruktureringar och hem- och utflyttning.

När det gäller företagsöverlåtelser, utköp av delägare eller intag av nya delägare finns flera aspekter att ta hänsyn till på både bolags- och delägarnivå. Vi hjälper dig att genomföra affären på det mest skatteeffektiva sättet, utifrån dina behov och villkor.

Globalt nätverk av skattejurister

Om du bedriver en global verksamhet, som hanterar de många komplicerade skatteregler som gäller på världens olika marknader, så vet du vilken utmaning detta är. RSM kan hjälpa dig att möta denna utmaning. Genom vårt globala nätverk av skatteexperter inom alla jurisdiktioner kan vi erbjuda dig dagsaktuell djupkunskap om lokala förutsättningar och regler.

  • Lite byråkrati med korta beslutsvägar
  • Snabba och träffsäkra svar
  • Vi arbetar proaktivt
  • Hög tillgänglighet – 24 timmars kontaktgaranti
  • Personlig kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på våra kontor i Göteborg eller Stockholm. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››