Skatt

En lyckad skattestrategi ökar dina möjligheter till god lönsamhet.  Vi har djup kunskap om aktuella regler och frågeställningar och kan vägleda dig till en långsiktigt hållbar strategi, såväl för ditt företag som för dig som individ.

Erfarna skatterådgivare

Våra erfarna skatteexperter kan ge dig praktiska, affärsinriktade och socialt ansvarstagande råd. Tillsammans finner vi de bästa skattelösningarna för din verksamhet, samtidigt som vi alltid sätter din verksamhets integritet och goda rykte främst.

Skatteprocesser och momsfrågor är andra viktiga områden där våra rutinerade skattejurister kan innebära skillnaden mellan ett bra och ett dåligt resultat.

Specialister på familjeägda företag

En av RSM:s specialiteter är frågor som rör familjeägda bolag. Vi skapar trygghet och långsiktig planering vid exempelvis generationsskiften, omstruktureringar samt hem- och utlandsflytt.

Trygghet och långsiktig planering utifrån dina behov och villkor

Vid företagsöverlåtelser, utköp av delägare eller intag av nya delägare finns flera aspekter att ta hänsyn till, både på bolags- och delägarnivå. Vi hjälper dig att genomföra affären på det mest skatteeffektiva sättet, utifrån dina behov och villkor.

Våra styrkor inom skatteområdet
- Minimal byråkrati med korta beslutsvägar
- Snabba och träffsäkra svar
- Proaktivt arbetssätt
- Hög tillgänglighet - 24 timmars kontaktgaranti
- Personlig kontakt

Globalt nätverk av skatteexperter

Du som bedriver en global verksamhet och hanterar de komplicerade skatteregler som gäller på olika marknader i världen, vet vilken utmaning detta är. RSM kan hjälpa dig att möta denna utmaning. Genom vårt globala nätverk av skatteexperter, inom alla jurisdiktioner, kan vi erbjuda dig dagsaktuell kunskap om lokala förutsättningar och regler.

Kontakta ditt lokala RSM kontor för mer information om våra tjänster inom skatt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››